Hoppa till huvudinnehåll

Hangö stadsstyrelse: Det är okej att bygga ett flervåningshus i kulturhistorisk miljö

Vy från Hangö vattentorn över Parkberget och villor.
Området hör numera delvis till Östra badhusparkens kulturmiljö. Vy från Hangö vattentorn över Parkberget och villor. Bild: YLE/Petra Thilman parkberget i hangö

Ett bostadsbolag vill bygga ett våningshus vid Parkgatan 9 i Hangö. Landskapsmuseet anser att byggandet inte borde tillåtas. Stadsstyrelsen förordar ett bygglov.

Landskapsmuseet anser att detaljplanen från år 1977 är föråldrad och att byggande inte borde tillåtas på basen av den föråldrade planen.

Museet hänvisar till att området numera delvis hör till Östra badhusparkens kulturmiljö av riksintresse samt till området för nationalstadsparken Hangö.

Ska anpassas till den känsliga miljön

Miljönämnden har begärt att stadsstyrelsen ger ett utlåtande i ärendet.

I beredningen till stadsstyrelsen konstateras att den planerade byggnaden skulle ligga på en tom byggnadsyta på tomtens bakre del. Den skulle inte synas nämnvärt i stadsbilden.

Vidare sägs att det inte finns någon anledning att tro att byggandet skulle ha konsekvenser för stadsbilden eller kulturmiljön som gör det omöjligt att bevilja lov.

Samtidigt konstateras att det kan behövas en uppdatering av detaljplanen för att fastställa skyddsbehovet för de befintliga byggnaderna.

Stadsstyrelsen anser att det inte finns några planeringsmässiga hinder för att bevilja bygglov. En förutsättning är att det i lovet är tydligt att byggandet i tillräckligt hög grad anpassas till den känsliga miljön.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland