Hoppa till huvudinnehåll

Sverige utvisar två imamer - anses ha verkat i en radikaliserad miljö

Säkerhetspolisen Säpo
Säkerhetspolisen Säpo Bild: Säpo Säkerhetspolisen,Polis,polis

Migrationsverket har beslutat att utvisa två imamer från Sverige, rapporterar svenska medier.

Den ena är en imam som verkat i Gävle. Imamen har bland annat öppet visat sitt stöd för terrorgruppen Islamska staten. Även hans son kommer att utvisas. Den andra imamen har varit verksam i Umeå.

De tre togs tillsammans med tre andra personer i förvar i våras på begäran av Säkerhetspolisen.

De uppges ha varit tongivande i verksamhet där det sker radikalisering och anses ha bidragit till tillväxten i våldsbejakande extremistmiljöer.

Säkerhetspolisen motiverar sina åtgärder med att man måste bryta tillväxt och begränsa handlingsutrymme i en extremistisk miljö.

Säkerhetspolisen har rätt att ansöka om utvisning av en person som bedöms vara ett säkerhetshot.

Besluten om utvisning som nu fattats av Migrationsverket kan överklagas till regeringen. Beslutet måste då först prövas av Migrationsöverdomstolen och regering måste följa domstolens bedömning.

Eftersom Sverige inte utvisar människor som riskerar dödsstraff eller tortyr i sitt hemland är det inte säkert att det går att utvisa de här imamerna.

Källor: SR, SVT, DN