Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar: Svenska Yle vårdar det svenska språket

Insändare
Insändare Bild: Yle Yle,insändare,yle svarar

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret publicerades i Vasabladet 15.6.2019.

Ruben Anderson riktar i sin insändare i Vasabladet den 8 juni kritik mot Yle Vegas redaktörer och deras språkbruk.

På Svenska Yle arbetar vi aktivt med att stärka och utveckla användningen av vårt främsta arbetsredskap, språket. Vi har språkliga riktlinjer som alla redaktörer följer, och till vår hjälp har vi också språkvårdare som arbetar både med individuell handledning, aktuella språkbrev och samarbetar tätt med Institutet för de inhemska språken. Vi uppdaterar oss regelbundet i bland annat uttal, nyord och är noga med att vi i våra sändningar kan berätta om nyheter och aktualiteter så tydligt och klart som möjligt. Vi är stolta över att Yle Vega, utöver den rikstäckande sändningen, dagligen sänds från fem orter, vilket innebär att vi kan tala till lyssnarna på ett sätt som känns bekant för dem.

Språket har alltid förändrats och gör det fortsättningsvis. Med tanke på den utvecklingen har Svenska Yle, precis som Anderson skriver, en viktig roll i Svenskfinland. Det här är något vi värnar om och tar på största allvar. Därför välkomnar vi också all respons från våra lyssnare, och fortsätter att arbeta med språket för att hålla en hög nivå som följer den språkliga utvecklingen.

Anna Forth
Innehållschef, Svenska Yle