Hoppa till huvudinnehåll

Ännu inga avtal om den storstilta planeringen av Joddböle i Ingå: "Handlar om små tekniska justeringar", säger Ingås styrelseordförande

Två höga skorstenar höjer sig ovanför fyra industriella byggnader. Blå himmel. Grönt gräs och vita byggnader skymtar i förgrunden.
Arkivbild av det gamla kraftverket i Joddböle som rivs och ger vika för ny verksamhet. Två höga skorstenar höjer sig ovanför fyra industriella byggnader. Blå himmel. Grönt gräs och vita byggnader skymtar i förgrunden. Bild: Yle/Pia Santonen Västnyland,Fortum,kolkraftverk,Ingå,skorstenar,joddböle

Det var meningen att Ingås kommunstyrelse skulle godkänna olika avtal med markägarna Inkoo Shipping, Rudus samt Fortum Power and Heat om detaljplanering i Joddböle. Ärendet drogs ändå bort från listan i sista stund.

Ingås kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP) säger att det handlar om tekniska justeringar av avtalen. Förändringarna kom så sent att tjänstemännen inte hann granska dem ordentligt.

- Vi kommer behandla avtalen först i höst, men själva planläggningen är nog i full gång, försäkrar Wickström.

Det är företagen som själva betalar för planläggningen och det finns inga garantier för att kommunen godkänner de nya planerna.

Det här är frågor som kommer fram i de avtal som ska godkännas mellan företagen och kommunen.

Handlar om många nya jobb

Markägarnas planer i Joddböle på bland annat det tidigare kraftverksområdet är omfattande.

Från Fortums sida vill man till exempel planlägga för en servercentral med anslutande servicefunktioner och dessutom göra plats för en bioproduktionsanläggning.

Fortum vill också granska skyddsbestämmelserna och göra det möjligt att utvidga nuvarande verksamhet.

När energibolaget presenterade sina planer i december hette det att planerna omfattartiotusentals kvadratmeter nya byggnader och verksamhet som på längre sikt kan skapa 300-500 nya jobb.

Mera marktäkter

Betong- och stenmaterialföretaget Rudus vill i sin tur utvidga sina marktäktsområden i Joddböle.

Det handlar om att ändra ett område som i dag är planerat för industri- och lagerområden till ett område som först skulle användas för marktäkt.

I ett senare skede skulle området sedan användas för industri- och lagerverksamhet.

Företaget Rudus bryter berg i industriområdet Joddböle i Ingå.
Rudus vill ha flera marktäkter i Joddböle. Företaget Rudus bryter berg i industriområdet Joddböle i Ingå. Bild: Yle/Robin Lindberg industriområdet joddböle

Ett annat markområde som i dag betecknas som jord- och skogsbruksområde vill Rudus också att ändras till ett område för marktäkter. Man vill ha långvarig och djupgående verksamhet på området.

Efter att marktäkten har brukats skulle området användas för mångsidig företagsverksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden i Ingå har tidigare ansett att Rudus planer för området inte gynnar områdets utveckling som helhet ur kommunens synvinkel.

Hamnen vill ha nya vägar och lagring

Hamnbolaget Inkoo Shipping vill i sin tur att det i planen finns tillstånd för att lasta av och lagra flytande bränsle på hamnområdet.

Dessutom vill bolaget att man ser över en hel del väg- och gatuförbindelser.

Också en del byggrätter och användningsändamål borde granskas, anser Inkoo Shipping.