Hoppa till huvudinnehåll

Haltande rådjur, sotiga kajor och kor genomdränkta av gödsel – räddningsverket har haft många och varierande djuruppdrag

Katt uppe i elstolpe i Phoenix i Arizona.
Katter i träd eller elstolpar är rätt så vanliga djuruppdrag för räddningsverket. (Arkivbild) Katt uppe i elstolpe i Phoenix i Arizona. Bild: Yle / ABC katt,katter (släkte),Stolpe,Phoenix (Arizona)

Att förebygga olyckor och att skydda och rädda människor och deras ägodelar samt omgivning från fara är räddningsverkens primära uppgift.

I det här ingår också att rädda djur, både tama och vilda.

Under de senaste dagarna har Räddningsverket i Östra Nyland haft en hel del djurräddningsuppdrag på olika håll i regionen.

- Tillsvidare i år har vi haft 31 sådana uppdrag, berättar brandmästare Antti Virtanen.

Mängden är i stora drag i linje med det normala antalet.

I den här statistiken ingår inte de trafikolyckor där djur varit involverade.

Under vinterhalvåret handlar det i ganska hög grad om djur som gått ner sig på svaga isar. Under vår och sommar handlar det mestadels om fåglar.

- Fåglarna får ungar och de brukar ha en förmåga att ta sig in på mer eller mindre olämpliga platser där de sedan fastnar och stör sin omgivning i sin ljudliga kamp för att komma loss, förklarar Virtanen.

kaja på jakt efter ätbart på borgå torg
Kajorna är nyfikna och kan råka illa ut. kaja på jakt efter ätbart på borgå torg Bild: Yle/Stefan Härus borgå torg

Svart kaja blev ännu svartare

En typisk sådan händelse för några dagar sedan var en kaja som hade fastnat i en rökkanal i en skorsten.

- Man kan säga att kajan hade sotat rökkanalen grundligt. Trots att kajan också annars är svart syntes det på fågelns fjäderskrud att den hade gjort ett grundligt arbete, säger Virtanen.

Ibland blir fåglarnas häckning speciellt besvärlig för människan. Omvänt kan man säga att fåglarnas häckning blir besvärlig på grund av människan. Med andra ord: Båda parter lider.

Ett typexempel är måsbon i stadsmiljö. Måsarna försvarar ofta sina bon genom att ”bomba” de människor som kommer för nära.

Det här kan resultera i ett samtal till räddningsverket.

- Ibland behöver vi flytta måsbon men vi har strikta direktiv om när och hur det ska ske. I huvudsak försöker vi låta dem häcka i fred, säger Virtanen.

skylift med två brandmänn
Att få ner en katt från talltoppen kräver ibland skylift och ger på samma gång välbehövlig träning för brandmännen. skylift med två brandmänn Bild: Yle/Bettina Aspfors Skylift,skylift

Räddningsverket tackar katterna för skyliftträning

Det klassiska exemplet då det kommer till brandmän som räddar djur är katten i trädet.

- Innan vi tar oss an ett sådant uppdrag, behöver vi veta hur länge katten suttit i trädet. Vi utgår från att tre dygn är gränsen innan vi gör någonting åt saken, säger Virtanen.

Enligt Virtanen kommer katten förr eller senare ner för egen maskin.

På landsbygden är det inte heller lönt att försöka locka ner katten med mat som man lämnar vid trädets fot. Då har man snabbt rovdjur på plats och en ännu räddare katt i trädet.

- Vi brukar se kattuppdragen som en möjlighet att öva med skyliften. Om vi inte kan ta oss nära trädet med skyliften så är uppdraget slut där för vårt vidkommande, säger Virtanen.

Enligt Virtanen har kattuppdragen gått över förväntan. Inte en enda katt har ännu behövt bli kvar uppe i träden.

Rådjur på gård.
Många har ringt räddningsverket om det haltande rådjuret i Lovisa. Rådjur på gård. Bild: All Over Press rådjur,rådjur på gård

Haltande rådjur i Lovisa

Ibland händer det att det kommer in fler samtal om samma djur. Den senaste händelsen i den kategorin gällde ett halt rådjur i Lovisa.

- Vi tog kontakt med det lokala jaktlaget som berättade att rådjuret har bott i trakten redan i många år, att benet är brutet men att rådjuret mår bra, berättar Virtanen.

Skadade djur är oftast dessutom svåra att spåra om de kan röra sig mer eller mindre obehindrat.

Speciella fall är viltolyckor där en älg eller ett rådjur skadats i en krock men ändå klarat av att ta sig vidare från olycksplatsen.

- I sådana fall kontaktar vi det lokala jaktlaget som med hjälp av en hund spårar djuret och avlivar det, säger Virtanen.

Svanar och måsar vandrar inne i buren.
Räddningsverket för skadade fåglar bland annat till Pyttis fågelskyddshem. Svanar och måsar vandrar inne i buren. Bild: Yle/Lone Widestam svanar,fåglar,vattenfåglar,fågelskyddshem

Avtalsbrandkårer specialiserade på djurräddning

Djur eller fåglar som är sällsynta eller hotade levererar räddningsverket vidare till någon instans där de får den medicinska hjälp de behöver innan de släpps tillbaka ut i naturen.

- Det kan till exempel handla om en svan med bruten vinge. Dem för vi till Svinö, Pyttis fågelskyddshem eller till Högholmen i Helsingfors, säger Virtanen.

I Östnyland finns det också ett par frivilliga brandkårer - Borgå FBK och Nickby FBK i Sibbo - som specialiserat sig på att rädda och transportera skadade djur.

- Ofta har vi kontakt med de här två avtalsbrandkårerna då vi behöver en specialtransport av det här slaget, säger Virtanen.

När ska man ringa och när låta bli då det gäller skadade djur?

- Om det handlar om en kaja i en skorsten så ska man ringa. Det är inget brådskande fall, men vi åtgärdar problemet oftast ännu under samma dag, säger brandmästare Antti Virtanen vid Räddningsverket i Östra Nyland.

Kuvassa lehmä laitumella. Kuva: Touko Yrttimaa, Yle
Kor som gått ner sig i en gödselgrop kan vara ett nog så tufft uppdrag. Kuvassa lehmä laitumella. Kuva: Touko Yrttimaa, Yle kor

En stor utmaning att hjälpa stora djur

En bra tumregel är att följa med situationen en tid för att se åt vilket håll det hela utvecklar sig.

- Ett bra exempel är svanar som ”frusit fast” i isen. Oftast har de inte det utan kan ligga mer eller mindre orörliga på samma plats för att helt enkelt vila och ta igen sig, säger Virtanen.

Antti Virtanen säger att djuruppdragen ibland kan vara mera spännande än de ordinarie uppdragen som bränder och trafikolyckor.

Att försöka hjälpa en stor uggla eller skogens kung älgen eller att vara med och försöka få upp en ko som gått ner sig i en gödselgrop är utmaningar som vilka andra utmaningar som helst.

- Vårt primära uppdrag är förstås att skydda människor och egendom, men djuren kommer nog in på listan som en god tvåa, säger Virtanen.