Hoppa till huvudinnehåll

Ingå ska bli bättre på att informera invånarna om viktiga beslut - att filma fullmäktigemötena ska utredas ytterligare

En kvinna håller i en trumpet och ovanför henne är en gul pratbubbla och i den står det "Ingå informerar!".
Ingå vill att invånarna ska kunna vara delaktiga i de viktiga besluten. En kvinna håller i en trumpet och ovanför henne är en gul pratbubbla och i den står det "Ingå informerar!". Bild: Mostphotos / Sergey Nivens Ingå,Ingå Kommun,information

Ingå kommun vill berätta om viktiga beslut i kommunen på sin webbplats. Det är en del av kommunens strategi som går ut på att informera öppet och att invånarna ska kunna delat i beslutsfattandet.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att kommunens informatör i samråd med tjänstemännen skriver texter om viktiga beslut som har fattats på kommunstyrelsens möten. De ska publiceras följande dag på kommunens webbplats.

När det gäller beslut i nämnder är det den föredragande tjänstemannen som beslutar om det är ett ärende som är betydande eller ett långtgående beslut.

I så fall ska det också om de besluten skrivas texter för webben.

Kommunen går in för den här praxis från och med i höst.

Oklart hur det blir med filmning från fullmäktigemötena

Ingå kommun har utrett hur mycket det skulle kosta att filma fullmäktigemötena så att invånarna kan se dem direkt eller senare på band.

Många invånare kan ha svårt att delta i mötena på grund av tidsbrist eller på grund av rörelsehinder, konstaterar kommunstyrelsen.

Enligt de kostnadskalkyler man nu har skulle det kosta cirka 10 000 euro per år att filma mötena. Den här summan tycker kommunstyrelsen är rätt hög, säger styrelseordföranden Henrik Wickström (SFP).

- I våra grannkommunerna är det inte så här dyrt. Vi vill därför att man ännu noggrannare utreder kostnaderna. Men i princip är vi positiva till saken och hoppas att invånarna ska följa med våra möten, säger han.

Det är meningen att Ingå skulle filma sina möten från och med nästa år så det är inte bråttom att fatta beslut om kostnaderna, säger Wickström.

- Vi hinner bra i september.