Hoppa till huvudinnehåll

Pensionsbarometern avslöjar klyftor mellan generationerna: Hälften av finländarna anser att de yngre betalar för mycket av pensionerna

En spargris försedd med texten pension.
Enligt Pensionsskyddscentralen måste man hålla ett öga på folktillväxten för att det inte ska bli alltför stora klyftor i pensionerna. En spargris försedd med texten pension. Bild: Mostphotos svin,Spargris,pensioner

Hälften av finländarna anser att de yngre generationerna – åtminstone delvis – blir tvungna att betala en alltför stor del av pensionerna, visar pensionsbarometern gjord av Pensionsskyddscentralen.

För första gången fanns en fråga om rättvisan mellan generationerna med i barometern.

Det visar sig att hälften av de som svarat tycker att de yngre generationerna tvingas stå för en alltför stor del av pensionerna. Enbart var fjärde finländare är av någorlunda annan åsikt.

I undersökningen ställde Pensionsskyddscentralen frågan om vilka åtgärder finländarna skulle vara redo att vidta ifall man måste ändra på pensionssystemet på grund av finansieringen.

En graf som visar fördelning av åsikter gällande pension.
Majoriteten i alla åldersgrupper säger nej till att skära ned på pensionen. En graf som visar fördelning av åsikter gällande pension. pensioner

Inget av de erbjudna alternativen stöds av en majoritet, men det mest populära alternativet är att höja de pensionsavgifter som den arbetsföra befolkningen och arbetsgivaren betalar.

En tredjedel tycker att pensionsåldern kunde höjas, medan över hälften motsätter sig en höjning.

Majoriteten i samtliga åldersgrupper säger nej till alternativet om att skära ned på pensionen för både nuvarande och framtida pensionärer.

En tabell som visar medelpensionen för arbets- och folkpensionstagare.
Medelpensionen för arbets- och folkpensionstagare har stigit. En tabell som visar medelpensionen för arbets- och folkpensionstagare. Bild: Pensionsskyddscentralen, FPA pensioner

Skillnader mellan generationerna

Det finns en klar skiljelinje mellan generationerna – de yngre generationerna litar mindre på pensionssystemet än de äldre.

Inom åldersgruppen 25-34 åringar är man mest misstänksam. Drygt hälften (53%) har förtroende för systemet medan 32 procent inte har det.

Till skillnad från de yngre anser pensionärerna att pensionsstrukturen fungerar. Närmare 90 procent av pensionärerna som är över 65 år litar på systemet.

Närbild av händerna på en äldre person med slantar i ena handen
Förslaget att minska på pensionen stöds inte av någon åldersgrupp. Närbild av händerna på en äldre person med slantar i ena handen Bild: All Over Press pensionärer,pensioner,pengar,metallmynt,fattigdom,inkomster

Två av tre finländare litar på pensionssystemet

Undersökningen visar att två av tre finländare litar på pensionssystemet.

Förtroendet har ökat med sju procentenheter sedan fjol. I nuläget litar 67 procent helt eller delvis på systemet.

Enligt Susan Kuivalainen som är avdelningschef för forskningsavdelningen vid Pensionsskyddscentralen hänger den ökade tilliten för pensionssystemet delvis ihop med det positiva ekonomiska läget och sysselsättningen i landet.

Undersökningen utfördes i maj 2019. Svaren samlades in med hjälp av telefonintervjuer med 1 003 finländare i åldern 18-79 år. Felmarginalen för studien är cirka tre procentenheter.