Hoppa till huvudinnehåll

Både hemservice och kirurgi kan bli bättre då privata aktörer kommer in med konkurrens ‒ men då måste övervakningen fungera

Mats Brandt.
Mats Brandt doktorerar på valfrihet inom vården. Mats Brandt. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Nykarleby,brandt

Vården kan bli bättre då olika aktörer tvingas konkurrera om kunderna. Det är en av slutsatserna i Mats Brandts doktorsavhandling om hur tjänstemän ser på valfrihet inom vården.

Brandt har undersökt hur tjänstemän i Finland och Sverige upplever servicen då både offentliga och privata aktörer erbjuder vård. Brandt har velat hålla sig neutral till vilka sorts tjänster det handlar om så erfarenheterna kan gälla allt från hemservice till kirurgi.

Tjänstemännen verkar vara rätt så eniga om nyttan med valfrihet.

- Man anser att det stärker kundens självbestämmande och ser potential att höja kvaliteten då man som serviceproducenter måste få kunden att komma och använda ens tjänster, säger Brandt.

Det blir alltså bättre vård då man tvingas konkurrera?
- Ja, det är myndighetens syn på det. Sedan är det en annan sak om man ska undersöka kundens inställning till valfrihet. Men tjänstemän ska tillvarata invånarnas intressen, så jag tror det finns en poäng här som håller streck.

Brandt påpekar att erfarenheter visar att då kunderna blir vana med att de får bestämma själva är det mycket sällan man vill ge bort den möjligheten.

Lokal förening eller multinationellt företag

Totalt 178 respondenter från Sverige och Finland har svarat på enkäten. Respondenterna jobbar som ledande tjänstemän inom organisationer som har ansvar för social- och hälsovården, det vill säga kommuner, hälsovårdsdistrikt och landsting.

Tjänstemän i storstäder och på landsbygden kan tänkas se olika på valfriheten och vilka möjligheter den medför. Enkätsvaren är anonyma, så Brandt kan inte utläsa om de som svarar finns i en tätort eller i glesbygden.

- Men annan forskning har visat att det kräver en viss befolkningstäthet och en viss massa för att kunna få en tjänstemarknad.

Däremot ser Brandt en skillnad mellan svaren i Finland och Sverige.

- I Sverige är man mer van med valfriheten. Man har jobbat längre med det så de svenska tjänstemännen har lite positivare syn på hur det fungerar medan de finska myndighterna tycker det är mer svårhanterbart.

Har det då någon betydelse om den privata vården ordnas av en lokal förening eller ett stort multinationellt företag? Enligt enkätsvaren verkar det inte vara så.

- Jag hade till exempel frågor om det är lättare att styra ideella eller vinstsyftande organisationer, men det verkar inte vara någon stor fråga för myndigheterna, säger Brandt.

Mats Brandts doktorsavhandling om valfrihet inom vården.
Mats Brandts doktorsavhandling om valfrihet inom vården. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist doktorsavhandlingar,Valfrihet av social- och hälsotjänster,brandt

Viktigt att hålla koll på producenterna

Enligt Brandt visar svaren att nyttan med valfrihet är att den skapar variation och en mer dynamisk vård.

- En skrev i de öppna svaren att det är ingen vits med konkurrens inom social- och hälsovården om alla erbjuder samma sak. Poängen är att det skapar variation, och det är det som ger nyttan för kunden, säger Brandt.

Brandt har delat in svaren han fick i tre kluster eller grupper. En grupp ansåg att valfriheten fungerar och att det gynnar klienterna. En annan håller låg profil medan den tredje och största gruppen kallas riskklustret.

- I riskklustret anser myndigheterna att det är jobbigt och utmanande att hålla koll på producenterna. Det krävs att man har kontroll och uppföljning så att aktörerna fungerar på det sätt man vill att de ska fungera.

Brandt drar paralleller till debatten vi har sett i både Finland och Sverige om vårdskandaler och aktörer som inte beter sig som man borde.

- Så det är en konkret utmaning för myndigheterna.

Lära av de privata

Brandt ser en samstämmighet i svaren, nämligen att valfriheten är utmanande men samtidigt har stor potential.

- Tjänstemännen säger att det finns en stor potential att lära av aktörerna, för då man kan jämföra sig själv med andra aktörer skapar det en möjlighet att utveckla sig själv.

Till den nya regeringen och andra beslutsfattare ger Brandt rådet att privata sektorn ska uppfattas som ett komplement.

- Valfriheten ersätter inte det offentliga men det kan vara en bit som skapar dynamik och variation i social- och hälsovården. Och det tror jag är viktigt.

Mats Brandt disputerar den 14 juni vid Vasa Universitet.

Uppdaterad 12.15 om att Brandt disputerar vid Vasa Universitet.