Hoppa till huvudinnehåll

Finska tullhundar har sökt narkotika i 50 år - nuförtiden doftar de sig också fram till andra smuggelgods

Jukka Malinen med två tullhundar.
Hundhanterare Jukka Malinen med tullhundarna Toma och Pokka. Jukka Malinen med två tullhundar. Bild: Sofie Gammals/Yle hund,Tullen,jukka malinen

Det är 50 år sedan finska tullen började använda hundar i sin verksamhet. De första hundarna sökte upp narkotika. I dag har tullhundarna också andra uppgifter. Tullmuseet på Sveaborg ordnar en utställning som berättar om tullhundarnas historia.

- Fram till 1960-talet skaffades narkotikan som användes i Finland från apoteken. Men när kontrollen av läkemedel skärptes så började man smuggla in droger från utlandet, berättar Janne Nokki som är museidirektör på Tullmuseet på Sveaborg.

Det smugglades in bland annat marijuana, hasch och LSD.

- Det blev tullens problem, säger Nokki om drogsmugglingen.

I mars 1969 hämtade svenska tullen narkotikahundar till Finland för att visa vad hundar kan åstadkomma.

Samma sommar skickades två tullmän till Sverige för att lära sig skola tullhundar.

I Norden var Sverige först med att skola tullhundar. I övriga Europa hade man gjort det från början av 1960-talet.

Tullhunden Toma.
Tullhunden Toma. Tullhunden Toma. Bild: Sofie Gammals/Yle hund,tullhund

De första tullhundarna var labradorer.

- Deras karaktär är mycket passande för att vara bland folkmassor, fordon och olika varor, säger Nokki.

Nokki berättar att tullen tränade sina hundar ungefär under samma tid som polisen tränade sina första hundar. De hade däremot schäferhundar.

- Skillnaden mellan schäfrar och labradorer är att schäfrar vill skydda människan. För labradoren handlar det bara om att söka och leka.

Förutom labradorer använder tullen också några andra raser, bland annat springer spaniel.

Idag har finska tullen närmare 50 hundar.

Hundarna skolas genom att leka. De njuter av det― Janne Nokki

De första tullhundarna sökte efter narkotika. Fortfarande i dag är de flesta tullhundar specialiserade på att leta upp narkotika.

Men i dag söker tullhundarna också efter sprängämnen, pengar och mat.

- Det nyaste är att några hundar söker efter mat på grund av afrikansk svinpest som är ett nutida problem.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Därför är det förbjudet att ta med sig tamsvin- och vildsvinskött från de länder där smittan har upptäckts.

Museidirektör Janne Nokki
Museidirektör Janne Nokki Museidirektör Janne Nokki Bild: Sofie Gammals/Yle tullverket,janne nokki

Tullhundar skolas genom lek

- Hundarna skolas genom att leka. De njuter av det, berättar Nokki.

Hundarna vet inte att de söker efter droger utan lär sig att söka vissa lukter. Hundarnas luktsinne är så bra att de till och med kan känna lukten av narkotika i ett fordon som kör förbi.

På tullmuseets utställning får man ta del av bland annat olika föremål som har använts för att skola tullhundar. Bland annat speciella påsar.

- Påsar fylldes med en liten dos narkotika, till exempel amfetamin eller cannabis, berättar Nokki.

På museet finns också en uppstoppad hund som hette Eri. Han var en av de fyra första tullhundarna i Finland.

Eri jobbade som tullhund i tio år innan han blev pensionerad.

Uppstoppad hund på Tullmuseet
Eri (1968-83) var en av Tullens fyra första narkotikahundar Uppstoppad hund på Tullmuseet Bild: Sofie Gammals/Yle hund

- Tullen tyckte att han var en av de bästa narkotikahundarna och alla hade stor respekt för honom. Därför ville de bevara honom när han dog.

- Idag kanske man inte skulle göra så med en hund, säger Nokki.

Nokki berättar att hundverksamheten inom tullen inte har förändrats så mycket på 50 år.

Den stora skillnaden är att hundarna idag söker passivt. Innan 1990-talet visade man var hunden skulle söka och sade "etsi" (sök).

- Idag säger man ingenting till hundarna, säger Janne Nokki.