Hoppa till huvudinnehåll

Migrationsverket: Det fanns allvarliga brister på Mjölbolsta flyktingförläggning i Karis

barn som leker i snön
Det bodde många barnfamiljer på Mjölbolsta. Yle Västnyland besökte förläggningen i december 2018. Då var det ännu inte klart att förläggningen stänger några månader senare. barn som leker i snön Bild: Yle / Anna Björkqvist barn (familjemedlemmar),asylsökande,Mjölbolsta,Flyktingförläggning,Rahmah Al-Hadeehti

Flyktingförläggningen på Mjölbolsta utanför Karis öppnade i företaget Medividas regi hösten 2017 och stängde i våras. Förläggningen skulle vara stor och effektiv men nu medger Migrationsverket att det fanns många problem.

Problemen var också en delorsak till förläggningens korta livstid.

Det fanns för lite personal på Mjölbolsta. De som anställdes stannade inte länge. De anställda upplevde att de inte blev bemötta. Det är några av problemen som Migrationsverket nämner.

Migri gjorde flera överraskningsbesök till Mjölbolsta

Migrationsverket (Migri) försöker på olika sätt följa med om flyktingförläggningarna uppfyller de krav som ställs på dem. Det gäller sådant som personalmängd, hälsovårdstjänster, tolktjänster, trygghet och annat.

Om det finns misstankar om problem, kan Migrationsverket göra oanmälda kontrollbesök på förläggningarna.

maahanmuuttoviraston kyltti
maahanmuuttoviraston kyltti Bild: Jaani Lampinen / yle Migrationsverket

Under 2018 gjordes endast fem sådana här överraskningsbesök på de tiotals förläggningar som fortfarande finns kvar.

Tre av de fem besöken gjordes just till Mjölbolsta berättar Olli Snellman, resultatchef för mottagningsenheten vid Migrationsverket.

Var det därför som Mjölbolsta stängde efter så kort tid?

- Nedläggningsbeslutet byggde på en helhetsbedömning. Men det är klart att kvalitetsfaktorer bidrog till beslutet.

De anställda kom och gick - kände sig inte väl bemötta

Snellman formulerar sig försiktigt om vilka kvalitetsfaktorer det handlade om. Men han antyder att problemen var av liknande slag som på de många äldreboenden där övervakande myndigheter har upptäckt brister.

- Personalresurseringen var en sak. Det här har att göra med verksamhetsidkaren (Medivida, redaktörens anmärkning). Men förläggningens läge påverkar också: på vissa områden är det svårare att hitta personal och det kan bli en utmaning för vilken verksamhetsidkare som helst.

Huvudbyggnaden på Mjölbolsta sjukhus.
Mjölbolsta byggdes ursprungligen som ett tuberkolossanatorium. Det har senare tjänat för olika typer av vårdändamål, bland annat som äldreboende. De senaste åren har huvudbyggnaden dels stått tom, dels använts som flyktingförläggning. Huvudbyggnaden på Mjölbolsta sjukhus. Bild: Yle / Pia Santonen vårdavdelning

Förutom att det fanns för lite personal berättar Snellman också att de som jobbade på Mjölbolsta sällan stannade.

De anställda kom och gick. Det gällde inte om enstaka anställda utan en betydande andel av personalen.

- Det var heller inte frågan om en kort period utan personalomsättningen var stor hela tiden.

- De nya som kom fick inte tillräckligt med handledning, fortsätter Snellman.

De anställda var heller inte nöjda med hur de bemöttes, men det är mer en fråga för arbetarskyddet än för oss, säger Snellman.

Allvarliga brister som Medivida inte åtgärdade

Snellman förklarar att en stor del av verkets kontroll består av handledning och konsultation, inte kontrollbesök. Målet är att utveckla verksamheten och det kräver tid.

Man han sticker inte under stol med att problemen på Mjölbolsta var allvarliga och fortgående.

Migrationsverket hade skäl att misstänka att allt inte var okej och att Medivida inte åtgärdade de brister de hade blivit uppmärksammade om.

- Oanmälda kontrollbesök görs när det finns en misstanke eller när vi vet att det finns brister eller problem vid förläggningen.

Var orsaken till flera besök att problemen fortsatte trots alla goda råd och all handledning ni gav?

- De tre oanmälda besöken till Raseborg gjordes eftersom vi upplevde att det fanns ett behov för dem. Det var enligt vår mening viktigt att följa upp läget med nya besök. De ursprungliga problemen fortsatte och vi ville följa med hur situationen utvecklas, förklarar Snellman.

Migrationsverket ansvarar, andra aktörer driver

Migrationsverket ansvarar för de flyktingförläggningar i Finland där asylsökande väntar på besked på om de får stanna i Finland eller inte.

Förläggningarna drivs ändå inte av Migri utan olika utomstående aktörer, både företag, kommuner och den så kallade tredje sektorn så som Röda Korset.

Röda Korset hade knappt hunnit stänga Mjölbolsta och skicka de asylsökande till andra förläggningar när Migrationsverket hösten 2017 meddelade att förläggningen öppnar på nytt.

Men nu hade verksamheten konkurrensutsatts och det var företaget Medivida som skulle driva enheten.

Medivida är enligt uppgifter på bolagets webbplats ett social- och hälsovårdsföretag som grundades 2007.

På webbplatsen hittar man fortfarande i maj 2019 också kontaktuppgifter till företagets två flyktingförläggningar som båda har stängt.

Räddningsarbetare kastar vattenflaskor till flyktingar på en gummibåt på Medelhavet.
Stora mängder flyktingar tog sig till Europa med gummibåtar från Turkiet till Grekland. Den rutten täpptes till med hjälp av ett avtal mellan Turkiet och EU. Räddningsarbetare kastar vattenflaskor till flyktingar på en gummibåt på Medelhavet. Bild: EPA/MOAS.EU flykting,båtflykting

I bakgrunden för de stora förändringarna i förläggningsnätet fanns brådskan att upprätta hundratals förläggningar då ett stort antal asylsökande kom till Europa och också Finland under en relativt kort period hösten 2015. Då var det viktigt att agera snabbt. Det blev dyrt.

En stor gympasal, kläder och sängkläder r högar på många bord, skor på golvet, tomma papplådor
Det väckte både positiva och negativa känslor när över 30 000 flyktingar kom till Finland 2015. Många frivilliga hjälpte till när hundratals flyktingförläggningar skulle köras i gång på kort tid. Bilden är från den andra förläggningen i Raseborg, Raasepori Resort. Röda Korset drev både den och Mjölbolsta. Resort stängde hösten 2016 och Mjölbolsta våren 2017. Mjölbolsta öppnade några månader senare i Medividas regi. En stor gympasal, kläder och sängkläder r högar på många bord, skor på golvet, tomma papplådor Bild: Yle/ Christoffer Westerlund stor sal

Småningom började Migri stänga enheter och konkurrensutsätta verksamheten för att spara pengar.

Som ett resultat skulle flera hundra asylsökande flyttas till billigare enheter som Mjölbolsta medan andra förläggningar stängde. Till en början skulle Mjölbolsta ta emot cirka 250 asylsökande, många av dem var barnfamiljer.

Den nyvalda enhetschefen trodde att Mjölbolsta senare vid behov skulle inhysa upp till 700 personer. Men så blev det aldrig.

Mjölbolsta ligger några kilometer utanför Karis.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland