Hoppa till huvudinnehåll

Sarlinska skolan får plan för att motarbeta skolfrånvaron - börjar tillämpas i höst

ungdom
ungdom Bild: Yle trötthet

- Det är ett allmänt problem i större skolor i Finland att elever inte kommer till skolan. Nu vill man ge ett stöd och hjälp för hur man ska gå vidare, säger nämndens ordförande Rolf Schwartz (SFP).

En ny handlingsplanen ska till hösten börja tillämpas i Sarlinska skolan i Pargas för att minska på skolfrånvaron. Vid behov kan andra skolor också använda sig av modellen. Bildningsnämnden i Pargas beslöt att godkänna planen på sitt möte på måndag kväll.

Enligt statistik från Wilma för Sarlinska skolan hade 48 elever i årskurserna 7-9 en frånvaro på över 100 timmar under förra skolåret.

Ska känna sig sedda och uppskattade

Handlingsplanen handlar om att eleven ska känna sig sedd, hörd och förstådd i skolgemenskapen, men att eleven också ska känna sig uppskattad och få stöd för sitt lärande och välbefinnande.

Konkreta åtgärder som nämns i handlingsplanen är att det ska finnas utrymme för både stillsamma och aktiva elever och en ökad vuxennärvaro vid rasterna.

De vuxna ska också umgås och småpratar med eleverna och finns till för elevernas skull. Dessutom ska det ordnas olika former av program under rasterna av till exempel vänelever och stadens ungdomsarbetare.

Ämnet Skärgårdskunskap får fortsättning

Ämnet skärgårdskunskap ska fortsätta vara ett valbart ämne i Kyrkbackens skola och i Skärgårdshavets skola under åk 8 och 9. Ärendet behandlades också på nämndens möte. Erfarenheterna av undervisningen har varit positiva, berättar Rolf Schwartz.

- De har varit och lagt ut nät och har haft en bra drive. Trots att ämnet har varit valbart har nästan alla valt det vilket är positivt. Men nu kommer det mer svart på vitt och skolorna får göra som de vill.

Rolf Schwartz är själv hemma från Iniö och bekant med de olika aspekterna som tas upp på kursen, men tycker ändå det är bra att det finns en möjlighet till att lära sig mer om livet i skärgården.

- Trots att många bor i skärgården så har alla ändå inte de kunskaperna, så det är bra att de kan få lära sig om dem i skolan.

Elever i Skärgårdshavets skola bekantar sig me allmogebåtar.
Erfarenheterna av undervisningen har varit positiva. Elever i Skärgårdshavets skola bekantar sig me allmogebåtar. Bild: Peter Rönnberg Korpo, Pargas,skärgårdshavets skola i korpo

Målet med kursen är att ge eleven en mångsidig, praktiskt orienterad bild av livet i Åbolands skärgård och ge skärgårdskunskaper och -färdigheter som eleven kan utnyttja i sitt eget liv, men också ge en medvetenhet om de möjligheter och villkor, som ett liv i skärgården erbjuder.

Undervisningen tar upp teman som fiske, jakt och jordbruk. Naturens möjligheter, turism och företagsamhet, men också hembygdstraditioner och historia.

Läs också