Hoppa till huvudinnehåll

40 procent av asylsökande har symtom på depression och ångest

ungdom sitter ensam i en korridor
Mång asylsökande visar tecken på depression eller ångest som ofta bottnar i traumatiska upplevelser. ungdom sitter ensam i en korridor Bild: Mannerheims barnskyddsförbund Mannerheims barnskyddsförbund,ensamhet,ungdomar,nedstämdhet,depression

Av de vuxna som ansöker om asyl i Finland har 40 procent symtom på depression och ångest, rapporterar THL. Över hälften av de som deltog i undersökningen sade att de varit med om något chockerande och traumatiskt före de kom till Finland.

Det traumatiska kan exempelvis handla om att asylsökandena fallit offer för våld, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Över 1 000 asylsökande som nyligen kommit till Finland deltog i undersökningen som bestod av en intervju och hälsogranskning. Undersökningen gjordes i samarbete med Migrationsverket.

Mest symtom på depression och ångest fanns hos personer som kommer från områden söder om Sahara i Afrika. 60 procent av dem har symtom på antingen depression eller ångest.

– Samma grupp har också upplevt mest chockerande händelser och 57 procent av kvinnorna har utsatts för sexuellt våld, säger forskningsledare Anu Castaneda vid THL.

Kvinnor mer långvariga sjukdomar

Enligt THL är det viktigt att utreda den mentala hälsan och handlingsförmågan, samt hjälpa asylsökandena då de tas emot.

– Man kan göra det här bland annat genom att stödja ett meningsfullt vardagsliv och göra saker för dem. Man kan ge hjälp genom att diskutera och ge information om den mentala hälsan, samt satsa på vårdvägledningar, säger Castaneda.

– Det är speciellt viktigt att stödja barns och familjers välbefinnande, tillägger hon.

I undersökningen framgår det att kvinnor har mer långvariga sjukdomar eller hälsoproblem. 49 procent av kvinnorna rapporterades vara sjuka.

Det handlar bland annat om muskel- och skelettsjukdomar, diabetes och andningssjukdomar. Var tionde kvinna som kom till Finland var gravid.

En insulinpump har underlättat Marias vardag.
Diabetes är vanligare bland kvinnor än män då det gäller asylsökande. En insulinpump har underlättat Marias vardag. Bild: Yle/Johanna Ventus diabetes
Gravid kvinna
En av tio kvinnliga asylsökande är gravida då de kommer till Finland. Gravid kvinna Bild: Mostphotos graviditet,gravida kvinnor

Männen har däremot mer skador som orsakats av våld och olyckor. 55 procent av männen hade skador av den här typen. Männen röker också mer än kvinnorna – 37 procent av männen rökte.

Asylsökande dricker lite alkohol och använder inte droger

Hälsan var speciellt dålig eller svag bland dem som kommer från Mellanöstern och Afrika.

Ett annat hälsoproblem bland asylsökande är den orala hälsan. Många hade dålig tandhygien – en stor del av de minderåriga asylsökandena hade aldrig besökt en tandläkare innan de kom till Finland.

Tänderna
Problem med tänderna är inte helt ovanligt bland asylsökande. Tänderna Bild: Mostphotos Tandtråding,Tand- och munhygien,munhygien,tänderna,tandläkare,hälsa,munnen,tandvård,speglar,hygienist,Floss,cavity,mun,tandköttet,tänder

Det finns också positiva resultat från undersökningen. Exempelvis 85 procent av asylsökandena dricker inte alkohol och bara några procent av dem dricker alkohol i berusningssyfte.

Droganvändning var dessutom mycket ovanligt.

– Resultaten från undersökningen är viktiga eftersom vi vill utveckla verksamheten för asylsökandes hälsa, säger Olli Snellman från Migrationsverket.

– På basis av resultaten kommer vi att uppdatera och utveckla den hälsokontroll för asylsökande som görs i början då de kommer till Finland. Den nya modellen kommer att användas på alla mottagningscentraler i hela landet, tillägger han.