Hoppa till huvudinnehåll

Sagan är inte all för Övik lägergård - om man hittar utomstående aktör som sköter verksamheten

Röd träbyggnad.
Arkivbild från år 2017. Röd träbyggnad. Bild: Yle/ Jenny Kähärä Fagerstad,lägerskola,övik lägergård

Övik lägergård i Borgå kan kanske återuppstå. Det kräver ändå att en utomstående aktör tar på sig att investera i och sköta lägergården.

Lägergården i Övik stängdes i oktober 2017 på grund av att byggnaderna var i dålig kondition och det dessutom fanns problem med inneluften.

Sedan dess har man funderat på vad som ska ske med Övik. Hösten 2018 lämnade byinvånarna in en vädjan om att verksamheten ska fortsätta.

I april publicerades en utredning om Övik lägergård där man behandlar ordnandet av stadens lägerverksamhet, verksamheten i Övik lägergård, en eventuell fortsättning på verksamheten och ersättande alternativ.

Utredningens fyra alternativ i korthet:

1. Man bygger en läger- och kursgård som erbjuder möjligheter för mångsidig verksamhet och motsvarar dagens krav. I utredningen föreslås placeringsalternativen Skeppars, Övik och Virvik. Det skulle finnas en sal med plats för 100 personer, tillredningskök och inkvarteringsmöjligheter för 70 personer.

2. Läger- och kursgårdens verksamhet och lokaler planeras utifrån utredningar av användarnas behov. Också inom det här alternativet byggs en ny läger- och kursgård i Skeppars, Övik eller Virvik, men dimensioneringen är mindre: salen skulle ha plats för 50 personer och inkvarteringen skulle rymma 45 personer.

3. Det byggs ingen kurs- och lägergård som motsvarar Övik, utan Virvik lägerområde iståndsätts för lägerverksamhet och dessutom ordnas lägerverksamhet för smågrupper i två stugor i Skeppars. Alla byggnader på Övik rivs och området planläggs för allmän rekreation.

4. Staden bygger ingen ny läger- och kursgård utan lägertjänsterna köps av utomstående serviceproducenter. Byggnaderna på Öviks lägergård och Virviks lägerområde rivs eftersom de är i dåligt skick.

Här kan du läsa utredningen i sin helhet.

När stadsstyrelsen behandlade utredningen på måndagen såg det på förväg ut att bli nådastöten för Övik lägergård.

Stadsdirektörens förslag var nämligen att välja utredningens alternativ 3 eller 4 vilka skulle betyda att Övik lägergård rivs och blir ett allmänt rekreationsområde.

Stranden. Fjärden. björkar.
Badstranden vid Övik lägergård. Arkivbild. Stranden. Fjärden. björkar. Bild: Yle/ Jenny Kähärä Fagerstad,lägergårdar,badstränder,övik lägergård

Efter två omröstningar beslöt stadsstyrelsen ändå att välja Elin Blomqvist-Valtonens (SFP) förslag om att föra vidare alternativ 1 eller 2, alltså att bygga en ny lägergård.

Förslaget innehöll också ett tillägg om att den preliminära placeringsplatsen skulle vara Övik.

Det här kräver att staden hittar en utomstående aktör som är villig att dela på investeringskostnaderna och ta huvudansvaret för att driva lägergården.

Bildningssektorn ska nu fortsätta bereda ärendet utifrån de kvarstående alternativen.

Stadsstyrelsen beslöt också att inga omedelbara rivningsarbeten ska påbörjas.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland