Hoppa till huvudinnehåll

Spillvärmen i Sköldvik kan användas som fjärrvärme om sex år: "Vi vill ta så mycket energi vi kan tillvara"

Jori Sahlsten står framför byggnader på Nestes område i Sköldvik.
Jori Sahlsten blev ny produktionschef för Neste i maj. Han hoppas att bolaget kan bli mer hållbart. Jori Sahlsten står framför byggnader på Nestes område i Sköldvik. Bild: Yle/Victoria Riikonen Neste Abp,Sköldvik,Jori Sahlsten

Förra sommaren började man undersöka om det går att ta spillvärmen som uppstår under produktionen på Neste och Borealis område tillvara.

- Vi vill att produktionen ska vara så effektiv som möjligt och försöker tillvarata så mycket energi det går, säger Jori Sahlsten, ny produktionschef på Neste.

- Efter att ha undersökt flera olika alternativ kan vi konstatera att det är möjligt att ta spillvärmen tillvara och använda den som fjärrvärme, säger Jussi Hintikka, energichef på Neste.

Jussi Hintikka.
Jussi Hintikka, energichef på Neste, ser möjligheter att förverkliga projektet. Jussi Hintikka. Bild: Yle/Victoria Riikonen Neste Abp,Sköldvik,Jussi Hintikka

Man räknar med att spillvärmen som produceras kan täcka en fjärdedel av fjärrvärmebehovet i Esbo, Helsingfors och Vanda.

Det är också möjligt att Sibbo och Kervo täcks av fjärrvärmeområdet.

Trots att Borgå energi varit med och finansierat undersökningen är det oklart huruvida Borgå också skulle kunna ingå i området.

- Det har vi inte utrett, men visst finns det möjligheter att göra det i framtiden.

Havsvattenstunnel kan bli aktuell

I undersökningen granskades flera olika alternativ för hur man skulle kunna ta tillvara på spillvärmen och i hurdan form den skulle kunna föras vidare från Sköldviks område.

Ett av alternativen är att bygga en havsvattenstunnel och dra fjärrvärmerör genom den.― Jussi Hintikka

Antingen skulle fjärrvärmen produceras i Sköldvik eller så skulle spillvärmen förflyttas till huvudstadsregionen där den i sin tur skulle omvandlas till fjärrvärme.

- Ett av alternativen är att bygga en havsvattenstunnel och dra fjärrvärmerör genom den. Då skulle man också kunna använda tunneln för andra ändamål, säger Hintikka.

Prislapp på hundratals miljoner

Vad projektet kommer att kosta är ännu oklart. Hintikka gissar på att det kommer att handla om en investering i hundratals miljoner-klassen.

- Det kommer att handla om ett omfattande byggnadsarbete då en tunnel ska byggas. Just nu ska vi undersöka nästa steg i processen, säger Hintikka.

Sköldviks nya kraftverk.
Sköldviks nya kraftverk. Sköldviks nya kraftverk. Bild: Yle/Victoria Riikonen Neste Abp,Sköldvik

Enligt redogörelsen skulle man kunna producera fjärrvärme av spillvärmen tidigast 2025. Beslutet om projektet fattas först i slutet av 2019.

Ett nytt kraftverk, som producerar värme och elektricitet, har också nyligen tagits i bruk i Sköldvik. Investeringen kostade 400 miljoner euro.

- Sköldvik är ett stort område som har behov av ett kraftverk. Nu har vi kunnat förnya kapaciteten.