Hoppa till huvudinnehåll

Bristen på dagispersonal syns även i de östnyländska kommunerna - störst brist i Borgå

Litet barn vid staket.
Arkivbild. Litet barn vid staket. småbarnsfostran,daghem,småbarn

I Lovisa och Sibbo har man lyckats fylla sina platser med hjälp av obehörig personal men i Borgå behövs fler lärare.

I Helsingfors är det stor brist på arbetstagare inom den svenska småbarnspedagogiken. Liknande problem finns även i de östnyländska kommunerna. Tydligast syns personalbristen i Borgå.

- Det är brist på barnträdgårdslärare. Alla platser som vi har lediganslagit har inte fyllts, berättar Marjaana Kantonen, ledare för småbarnspedagogik på Borgå stad.

Hur många platser det handlar om kan Kantonen inte svara på.

- Vi har en del rekryteringen på gång ännu. Hur den slutliga situationen ser ut vet vi i augusti.

Vi har haft en jättebra behörighetsgrad hittills men i år så har vi sett att det inte har varit lika många sökande på den svenska sidan.― Sofia Hoff

I Lovisa ser situationen bra ut tillsvidare men även där har staden börjat märka av det oroliga läget. Sofia Hoff, chef för småbarnspedagogik, berättar att det skett en minskning bland sökande.

- Vi har haft en jättebra behörighetsgrad hittills men i år så har vi sett att det inte har varit lika många sökande på den svenska sidan. Vi har lyckats fylla alla våra platser men med några formellt obehöriga.

Hoff berättar att det trots allt bara handlar om en handfull obehöriga varav alla är barnskötare. I Sibbo har man också lyckats fylla alla arbetsplatser men även där är en del personal obehörig.

- Vi har ett relativt bra läge här. Vi har tillräckligt med barnskötare men utbudet av lärare motsvarar inte behovet, berättar Annette Lagerstam, servicechef inom småbarnspedagogik i Sibbo.

Förändringar gör framtiden osäker

Lagändringar och förändringar inom personalstrukturen är faktorer som gör framtiden osäker.

- Största oron blir då den nya lagen träder i kraft. I daghemsgrupperna ska det då finnas två tredjedelar högutbildade lärare eller socionomer. Då kanske vi märker av bristen ännu tydligare, berättar Lagerstam.

Tillsvidare är Hoff inte orolig. Hon tror ändå att den nya personalstrukturen som skiljer på socionomer och lärare inom småbarnspedagogiken kommer att ställa till det i framtiden.

Sofia Hoff.
Arkivbild på Sofia Hoff. Sofia Hoff. Bild: Yle/Katarina Lind lovisa stad

- Jag tror att socionomerna automatiskt kanske söker sig annanstans. Det är kanske något som man behöver se över nationellt. Man borde även lyfta upp de positiva sidorna av arbetet.

Lagerstam hoppas att man på nationell nivå funderar på hur man kan vidareutbilda den personal som redan finns och att antalet studieplatser ökar rejält.

Kantonen är inne på samma linje och poängterar att själva branschen inte längre är lika attraktiv.

- Man måste fundera på hur man gör barnträdgårdsläraryrket mera attraktivt med olika knep. Därtill inverkar säkert bilden av Borgå stad som arbetsgivare och hur saker och ting är ordnade och visst påverkar även lönen.

Ingen märkbar inverkan trots löneförhöjning

Alla tre kommuner har nyligen höjt lönerna inom småbarnspedagogiken. Dessa löneförhöjningar har dock inte hittills haft någon märkbar inverkan.

- Jag har inte märkt att det skulle ha haft någon betydande skillnad på rekryteringarna. Skulle man inte ha höjt på lönerna så skulle det kanske ha haft motsatt effekt, säger Lagerstam.

I Borgå har löneförhöjningen inte hittills haft en positiv inverkan.

- Tvärtom, vi har hört att personal har flyttat till grannkommuner som har höjt lönen mer än Borgå, säger Kantonen.

I Lovisa har Hoff ändå märkt att löneförhöjningen bidragit till ökat intresse för löner.

- Jag har märkt att arbetssökande ringer och frågar vad vi har för lön. Lönen har helt klart börjat intressera mera i och med att vissa kommuner har höjt lönen och andra inte. Det här har jag inte märkt tidigare.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland