Hoppa till huvudinnehåll

Direkt passagerartrafik mellan Hangö och Helsingfors kunde vara möjlig i och med elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan

Konduktör stiger ombord på tåg.
Den elektrifierade banan innebär att tåg kunde ta sig ända fram till Hangö i framtiden. Konduktör stiger ombord på tåg. Bild: Yle/Roger Källman tågkonduktör

När det gäller elektrifieringen av järnvägen mellan Hangö och Hyvinge via Karis så har fokus varit på vad det innebär för godstrafiken. Nu när beslutet om elektrifieringen fattats kan även möjligheterna för passagerartrafik diskuteras.

Det menar planeringschef Juho Hannukainen vid VR. Hans avdelning ansvarar för rutter, tidtabeller, tågutbud och kapacitet i hela landets fjärrtrafik.

- Elektrifieringen gör åtminstone rent tekniskt att det är lättare att köra en direkt rutt mellan Helsingfors och Hangö, säger han.

I dagens läge måste passagerare på väg till Ekenäs eller Hangö byta tåg i Karis.

Köparen avgör

Mycket hänger ändå på vad beställningen är.

- I dag är trafiken mellan Karis och Hangö köptrafik av Kommunikationsministeriet som köper den av VR. Köparens åsikt avgör ganska långt tågutbudet, förklarar Hannukainen.

I nuläget är det motordrivna rälsbussar som transporterar passagerare mellan Karis och Hangö på den oelektrifierade banan.

Regionen har väntat länge på beslutet om att elektrifiera Hangö-Hyvingebanan och upplevs som väldigt viktigt för industrin.

- Man har inte diskuterat lika mycket vad det innebär för passagerartrafiken, men man kommer helt säkert att göra det nu och se vilka möjligheter det här ger i praktiken, säger Hannukainen.

- För passagerare skulle det säkert vara mycket lockande att slippa bytet vid Karis station, konstaterar han.

Förlängning av närtågens rutter möjlig

Hannukainen påminner ändå om att det finns utmaningar med tanke på att kustbanan är enspårig mellan Kyrkslätt och Åbo, och väldigt livligt trafikerad i Helsingforsändan.

- Så hemskt många tilläggsturer finns det inte möjlighet till. Att förlänga Albergas stadsbana till Köklax skulle redan märkbart underlätta kustbanans brist på kapacitet, säger han.

Om direkta rutter mellan Helsingfors och Hangö planeras måste man se över olika alternativ, menar Hannukainen.

- Till exempel kunde man överväga en förlängning av närtågens rutter till Hangö.

Hannukainen understryker ändå att de närtåg som går till Sjundeå och Kyrkslätt är beställda av Helsingforsregionens trafik, så en potentiell utvidgning av de rutterna är på HRT:s bord.

Läs också