Hoppa till huvudinnehåll

Päivi Räsänen kritiserar kyrkans medverkan i Helsingfors Pride – får svar av ärkebiskop Luoma

Riksdagsledamoten Päivi Räsänen i riksdagen den 19 juni 2019
I ett öppet brev till ärkebiskop Tapio Luoma förundrar sig Räsänen över att kyrkan "medvetet fattar beslut som står i strid med Bibeln". Riksdagsledamoten Päivi Räsänen i riksdagen den 19 juni 2019 Bild: Lehtikuva Päivi Räsänen,Kristdemokraterna i Finland (KD)

Riksdagsledamot Päivi Räsänen (KD) har i ett öppet brev till ärkebiskop Tapio Luoma ifrågasatt kyrkans medverkan i Helsingfors Pride, och sagt att hon övervägt att lämna kyrkan. Luoma medger att kyrkan aldrig kan vara fullkomlig, "då den består av oss ofullkomliga människor".

Den 24 till 30 juni är det ånyo dags för Helsingfors Pride. I år är för första gången evangelisk-lutherska kyrkan partnerorganisation till evenemanget.

I det öppna brev till ärkebiskop Tapio Luoma, som riksdagsledamoten och tidigare kyrkoministern Päivi Räsänen avfattade på tisdagen, förundrar hon sig över att kyrkan "medvetet fattar beslut som står i strid med Bibeln".

Räsänen skriver att många församlingsaktiva funderar på att lämna kyrkan. Hon berättar om Kaarlo Saxell, ledamot av kyrkorådet och kyrkofullmäktige i hennes hemförsamling Riihimäki, som i förra veckan "med tungt hjärta" valde att utträda ur den kyrka, där han i 40 år varit ungdomsarbetare. Enligt Räsänen förmådde Saxell inte acceptera församlingens beslut att medverka i Pride och ordna en regnbågsmässa.

– Det ideologiska innehållet i Pride är att känna stolthet över förhållanden, som i Bibeln konsekvent anses strida mot Guds vilja, menar Räsänen.

Även Räsänen själv är tveksam till om hon längre upplever kyrkan som sitt andliga hem. Hon medger i brevet att hon själv funderat på ett utträde. Enligt henne har kyrkan gett "sådan verksamhet som klart står i strid med Bibelns lära" sin välsignelse, tydligen med Luomas goda minne.

Päivi Räsänen påminner om att Gud skapade människan till man och kvinna, och stadgade att äktenskapet ska ingås av en man och en kvinna. Hon önskar att Luoma ska beakta de varningar för homosexualitet jämte en rad andra synder, som aposteln Paulus framför i Romarbrevets första kapitel.

"Ett andligt hem för så många som möjligt"

På onsdag skrev ärkebiskop Luoma ett öppet svarsbrev till Räsänen. Enligt Luoma har kyrkan beslutat delta i Pride, då kyrkans budskap är avsett för alla människor.

Tapio Luoma
I ett öppet svarsbrev till Räsänen skriver ärkebiskopen att biskopsmötet år 2016 slog fast att kyrkan är till för alla, och att samkönade par är välkomna till all verksamhet inom kyrkan. Tapio Luoma Bild: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio Tapio Luoma

– År 2016 slog biskopsmötet fast att kyrkan är till för alla, och att samkönade par är välkomna till all verksamhet inom kyrkan. Det är den principen som man vill genomföra med beslutet, förklarar Luoma.

Ärkebiskopen skriver att medverkan i Pride inte är ett ställningstagande i äktenskapslagstiftningen. Han håller med Räsänen att det handlar om bibelsyn, och han medger att hon ger uttryck för känslor och tankar som många av kyrkans medlemmar hyser.

– Jag önskar att Bibeln vore bättre känd, att den lästes mer och att vi vore mer lyhörda för dess budskap, lyder Luomas ord.

– Många förväntningar ställs på vår kyrka. En del infrias, andra leder till besvikelse. Då måste vi minnas att kyrkan inte är fullkomlig, då den består av oss ofullkomliga människor. Också med sina fel och brister är kyrkan det samfund där vi syndare förtröstar på Guds nåd och kärlek.

Luoma hoppas att Räsänen ska förbli medlem i kyrkan.

– Jag hoppas att vår kyrka också i fortsättningen kunde vara ett andligt hem för så många som möjligt, också för Dig.

Uppgång i utskrivningarna

Päivi Räsänens kommentater ledde till att utskrivningarna ur kyrkan ökade drastiskt. Under tisdagen lämnade 350 personer kyrkan via webbtjänsten eroakirkosta.fi. Under onsdagen fortsatte utträdena, vid middagstid hade kyrkan förlorat ytterligare ett par hundra medlemmar.

Under normala förhållanden brukar ett 70-tal personer om dagen lämna kyrkan.

Många av de utträdande nämnde Räsänen som orsak till beslutet. Enligt webbtjänstens informatör Petri Karisma lydde flera svar helt enkelt "Päivi Räsänen". Somliga sa att de motsatte sig hennes åsikter, men andra att de stödde dem.

– Det verkar vara ett ganska lätt beslut att lämna kyrkan, när Päivi Räsänen på något vis tar ställning i kyrkliga frågor, menar Petri Karisma.