Hoppa till huvudinnehåll

EU-domstolen: Nej till Polens påtvingade sänkning av pensionsåldern - strider mot EU-rätten

Flaggor utanför EU-domstolen i Luxemburg.
EU-domstolen i Luxemburg. Flaggor utanför EU-domstolen i Luxemburg. Bild: EPA-EFE Luxemburg,Europeiska unionens domstol,Europeiska unionens domstol

Nu har EU-domstolen sagt sitt: Polens lagändring står i konflikt med EU:s lag. Sänkningen av pensionsåldern för domare i Polen strider mot EU-rätten, slår EU-domstolen fast.

EU-domstolen gav sin dom i dag, måndag, under eftermiddagen. Polen kränker genom lagändringen domarnas oavsättlighet och principen om domstolens oberoende. EU-domstolen, som har sitt säte i Luxemburg, betonade särskilt hur viktigt det är att bevara och beskydda den högsta domstolens oberoende.

För ungefär ett år sedan sänkte Polen pensionsåldern för domare i Polens högsta domstol till 65 år. För att få fortsätta jobba måste domarna be om speciallov av Polens president, och presidentens beslut kan inte överklagas hos någon rättslig instans.

Trots att den omtvistade lagen blev stadfäst för över ett år sedan har den inte omsatts i praktiken eftersom EU-domstolen tvingade Polen att genast avbryta reformen.

Kommissionen: Regeringen vill utnämna egna favoriter

Europeiska kommissionen stämde Polen och tog frågan till EU-domstolen efter att man genom en lagändring sänkte pensionsåldern för domare. Enligt kommissionen ville Polens regerande parti rensa bort domare utnämnda av tidigare regeringar och ersätta dom med egna favoriter.

Orsaken till lagändringen är att Polens regering ville rensa bort domare från kommunisttiden och för att motarbeta korruption. Det här ledde till att ungefär en tredjedel av alla domare tvingades gå i pension i förtid.

EU-rätten gäller över nationell rätt och Polen måste därför rätta sig efter domen. EU-domstolen kan döma Polen till bötesstraff ifall inte landet vidtar åtgärder.

Källor: AFP, STT