Hoppa till huvudinnehåll

Svårt att finna gemensamma lösningar på eldfängda frågor när Finland tar över EU-ordförandeskap

Skylt med texten Finland och Europeiska unionen.
Finland inleder sitt EU-ordförandeskap den första juli Skylt med texten Finland och Europeiska unionen. Bild: Mostphotos Finland,EU,Europeiska unionen

Den första juli tar Finland över EU:s ordförandeskap. Senast Finland höll i unionens ordförandeklubba var år 2006. Det var före det att eurokrisen och flyktingfrågan blev dominerande och slitande frågor i unionen.

De integrationskritiska rösterna fick då inte lika stort utrymme i debatten och de populistiska partierna ansågs i stort vara marginella. Och tanken om Brexit hade knappast tagit form utanför de mest hårdföra kretsarna i Storbritannien.

Även ordförandelandets roll har ändrats sedan Finlands senaste ordförandeperiod år 2006.

– Efter förändringar i Lissabonfördraget möts EU-statsöverhuvudena i rådet inte mera under ledarskap av den roterande ordföranden, eftersom den rollen numera intas av den permanenta ordföranden, säger forskare Tuomas Iso-Markku vid Utrikespolitiska institutet.

Svåra frågor på agendan

En av det finländska ordförandeskapets målsättningar är att främja enighet inom EU, också vad gäller den konfliktfyllda flykting- och asylpolitiken.

Eva Biaudet (sfp) som är medlem av riksdagens stora utskott och utrikesutskott önskar och tror att Finland kommer att driva en vad hon kallar humanistisk linje i flyktingfrågorna, även om hon erkänner att det inte är det lättaste att påverka processerna på EU-nivå.

– Jag har ganska stora förhoppningar. Ja vet att det är en stor fråga och att även om alla skulle vilja lösa problemen så är det inte helt enkelt eftersom det råder stor oenighet mellan Eu länderna. Men det är livsviktigt att vi som ordförandeland tar en aktiv roll där vi vill visa att vi vill lösa frågorna. Vi ska finna ett människorättsvänligt sätt att lösa problematiken, säger Biaudet.

Det är en krävande målsättning för det handlar om eldfängda frågor som väcker starka motsättningarna både mellan och inom EU länderna.

– Asylfrågorna hör till de frågor som delar mest och det är svårt att se att man skulle få några stora förändringar till stånd, säger Iso-Markku.

EU måste "ge rätt signal"

Katri Niskanen på inrikesministeriet medger att det är svårt, men utgår ifrån att Finland ska kunna bidra till att öka på samstämmigheten.

– Det är ju förstås svårt att ännu se slutresultatet. En målsättning EU har är att ge rätt signal utåt, det vill säga att nå ut med informationen om vem som kan tänkas ha förutsättningar att få asyl, säger hon.

Hur tror du det att länder som Italien tagit en så restriktiv linje kommer att påverka möjligheterna att nå resultat?

– Italien har en stark röst i dessa frågor och det är förståeligt att landets inrikespolitiska situation kommer att inverka, säger Niskanen

Hjälporganisationen Läkare utan gränser har rapporterat att EU nu accepterar en politik där man låter de libyska myndigheterna att på vägen stoppa och skicka tillbaka människor som försöker ta sig över Medelhavet. Är det här en bra lösning på problemet?

– Jag tror inte man kan uttrycka det riktigt sådär. Men säkerligen söker man många olika lösningar. Alltså man försöker finna lösningar under själva rutten, så att signalen inte ska vara "kom bara över Medelhavet, här väntar allt fint och vackert er", säger Niskanen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes