Hoppa till huvudinnehåll

FN-expert varnar för klimat-apartheid mellan fattiga och rika i framtiden

Svårt att odla i Bangladesh
Svårt att odla i Bangladesh Svårt att odla i Bangladesh Bild: AOP / Sheikh Rajibul Islam / Alamy/All Over Press Bangladesh,odling,fattigdom,Boskap,klimat,landskap

FN befarar att det kan skapas ett slags "klimat-apartheid" i framtiden - det vill säga en situation då de rika betalar för att undgå extremt väder och hunger medan resten av världen lider.

Även om dagens klimatmål nås kommer miljontals människor att drabbas av fattigdom, anser australiern Philip Alston, FN-specialist inriktad på extrem fattigdom och mänskliga rättigheter.

Enligt Alston räcker dagens klimatåtgärder inte till. Det handlar inte bara om en minskad tillgång på basförnödenheter som vatten, mat och bostäder för hundratals miljoner människor - utan också om en vacklande rättstatsprincip.

Alston är kritiskt inställd till "de klart otillräckliga" steg som både FN, de enskilda länderna, icke-statliga organisationer och affärsvärlden har tagit.

Åtgärderna är fullständigt oproportionerliga i förhållande till en så brådskande fråga och ett så stort hot, säger han.

Jorden i miniatyr  i en hand.  Man ser skog och moln och fåglar som flyger ovanför jordklotet-
Jorden i miniatyr i en hand. Man ser skog och moln och fåglar som flyger ovanför jordklotet- Bild: Mostphotos miljö,klimat,jordglob,jorden,klimatpolitik,klimatförändring

"De mänskliga rättigheterna överlever kanske inte"

I rapporten konstateras det att ett förändrat klimat utgör ett hot både mot demokratin och mot de mänskliga rättigheterna. Rättsstatsprincipen åsidosätts och en rad andra medborgerliga och politiska rättigheter är i riskzonen.

Enligt Alston finns det också en risk för att demokratin tar skada då regeringar börjar kämpa för att klara av stora förändringar.

De som bidragit minst till utsläppen är de som drabbas hårdast

- De mänskliga rättigheterna kanske inte överlever den kommande omvälvningen, säger Philip Alston i sin rapport som har överlämnats till FN:s människorättsråd (HRC). Hans rapport om klimatförändring och fattigdom presenteras formellt för HRC i Genève på fredag.

I rapporten sägs det att följderna blir värsta för människor som lever i fattigdom. Många kommer att bli utan tillräckligt med vatten och mat.

- Förändringar i klimatet hotar att tillintetgöra de framsteg som gjorts under de senaste 50 åren i fråga om global hälsa och minskad fattigdom.

"De rika betalar för att kunna fly"

Utvecklingsländer kommer att bära uppskattningsvis 75 procent av kostnaderna vid förändringar i klimatet. Ändå förorsakar den fattiga delen av världens befolkning bara cirka 10 procent av koldioxidutsläppen.

- De som bidragit minst till utsläppen är de som drabbas hårdast.

Philip Alston befarar att missnöjet ökar i samhället att det sannolikt kommer att leda till nationalistiska, rasistiska och främlingsfientliga reaktioner.

- Vi riskerar att hamna i ett klimat-apartheid-scenario där de rika betalar för att kunna fly extrema temperaturer, hunger och konflikter - medan resten av världen lider, säger Alston.

- Då orkanen Sandy svepte in över New York år 2012 var det låginkomsttagare och de mest sårbara invånarna som blev utan elektricitet och hälsovård. Goldman Sachs högkvarter skyddades däremot av tiotusentals egna sandsäckar och fick ström från sin egen generator.

- På samma sätt skickades de privata brandmännen ut för att rädda de rikas egendom.

Skogsbränder rasar i USA
Bränder i Kalifornien Skogsbränder rasar i USA Bild: Michael Czerwonka / EPA bränder

Alston riktar skarp kritik mot alla - inklusive sig själv - för att inte klimatfrågan görs till en centra fråga.

Enligt honom är alla ändå djupt eniga om att det behövs kraftfulla sociala och ekonomiska förändringar om man ska kunna förhindra en klimatkatastrof.

- Vi kan inte längre förlita oss på expertpaneler som beställer rapporter som inte leder någonvart.

Stora flyttrörelser väntas

Den internationella organisationen för migration meddelade år 2014 att det finns risker för ett omfattande migrationsproblem om klimatfarhågorna förverkligas.

Enligt Philip Alstons rapport kan det finnas 140 miljoner människor som måste söka sig bort enbart från de områden som ligger söder om Sahara i Afrika, i Sydasien och i Latinamerika.

Källor:The Guardian, BBC

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes