Hoppa till huvudinnehåll

Kyrkan försöker besluta om vigslar för samkönade par - men det kan dröja länge

Tårtdekoration bestående av ett par kvinnor iklädda brudklänningar som står ovanpå en portfölj. Den ena har en nyckel i handen och den andra en blombukett.
Tårtdekoration bestående av ett par kvinnor iklädda brudklänningar som står ovanpå en portfölj. Den ena har en nyckel i handen och den andra en blombukett. Bild: Tuomo Björksten bröllop,samkönat äktenskap,Cake decorating,bröllopsdräkter,Nyckel,utträde

Kyrkan kan inte just nu fatta ett beslut om i fall den ska viga samkönade par eller inte. Det här på grund av att tillräckligt många av dem som deltar i kyrkomötet varken är för eller emot.

För att fatta beslut om kyrkans lära och kyrkans liv på en konkret nivå krävs tre fjärdelars majoritet. I dag är det förbjudet att viga samkönade par inom kyrkan. Ändå finns det präster som gör det.

Patrik Hagman, docent i politisk teologi vid Åbo Akademi och även ledamot i kyrkomötet, säger att det här är ett svårt beslut.

Kyrkomötet som vanligtvis fattar beslut i de här frågorna har gett över uppgiften till biskoparna.

- Nu är det biskoparnas uppgift att komma med riktlinjer om hur frågan ska hanteras i praktiken eftersom kyrkomötet varken har majoritet för eller emot.

Patrik Hagman vid sitt arbetsrum i Åbo akademi.
Patrik Hagman tror att beslutet kommer dröja. Patrik Hagman vid sitt arbetsrum i Åbo akademi. docent i politisk teologi

Men även biskoparna är delade i frågan, precis som kyrkomötet.

- Vissa i kyrkomötet anser att inget beslut behöver fattas eftersom samkönade par inte hittills vigts i kyrkan. Andra anser igen att ett nytt beslut behöver fattas eftersom situationen förändrats.

Beslut från högsta förvaltningsdomstolen kan påverka

I fall högsta förvaltningsdomstolen slår fast att det är fel att straffa präster som viger samkönade par har frågan till viss del avgjorts åt kyrkan.

- Då har den världsliga domstolen beslutat åt kyrkan. Det är en knepig situation om kyrkan inte får bestämma hur prästerna bör handla i den här situationen.

Hagman menar att det här leder till att kopplingen mellan kyrka och stat blir starkare.

Eftersom kyrkan saknar beslut i frågan är det inte ett entydigt juridiskt läge - och tolkas då som öppet.

Vigselformuläret förbjuder kyrklig vigsel mellan samkönade par

I dag finns det ingen föreskrift i kyrkoordningen eller kyrkolagen om samkönade äktenskap, men kyrkans vigselformulär har kyrkorättslig status.

Det säger Jyrki Knuutila, professor i praktisk teologi vid Helsingfors Universitet. Både vigselformuläret och den traditionella bibeltolkningen är emot vigsel av samkönade par.

- I vigselformuläret talar man om han och hon. Om vigselformuläret skulle ändras och tala om personer är det en helt annan sak.

Porträtt av Jyrki Knuutila, professor i praktisk teologi vid Helsingfors universitet.
Jyrki Knuutila berättar att det inte finns några föreskrifter om samkönade äktenskap i kyrkoordnignen eller kyrkolagen. Porträtt av Jyrki Knuutila, professor i praktisk teologi vid Helsingfors universitet. Bild: Ari Aalto, Helsingfors universitet porträtt

När man ska fatta beslut i frågan måste kyrkans ledning också beakta andra faktorer.

- Frågan om ekumenik, vad de finska traditionella väckelserörelserna tänker och bibeltolkningen när det gäller äktenskap mellan man och kvinna är saker att tänka på, säger Knuutila.

Den internationella diskussionen har också betydelse. I andra nordiska länder är det okej att viga samkönade par i kyrkan.

Viljan finns men åsikterna är splittrade

Patrik Hagman säger att det inte är något fel på viljan i att lösa frågan utan att situationen är låst.

- Vi har satt 40-50 timmar på att diskutera i plenum, utskotten har skrivit långa utläggningar och forskning har gjorts inom kyrkan.

Ring träds på finger i samband med vigsel.
Ring träds på finger i samband med vigsel. Bild: lev dolgachov vigsel,Händer,ringar

Det kan ta länge innan något beslut fattas.

- Jag hoppas att biskoparna kommer fram till en lösning så att de båda synsätten kan existera parallellt, så att de som vill viga får det och det som inte vill inte behöver, säger Hagman.

Jyrki Knuutila säger att man inte vet om det blir ett beslut förrän man vet vilka personer som sitter med i kyrkomötet när de väljs nästa gång.

- Efter valet av nytt kyrkomöte är det möjligt att göra nya bestämmelser, men omöjligt att säga exakt när beslutet fattas.

Hagman hoppas att beslutet kommer inom några år.

- Det skulle vara angeläget att komma fram till ett beslut. Det är säkert frustrerande för de som vill viga och de som vill vigas i kyrkan.