Hoppa till huvudinnehåll

Åbo Akademi får en miljon för ny professur i gerontologisk vård - "Vi vill ha en bättre åldringsvård i vårt land"

Tre män i kostym och en kvinna står framför porträtt.
Från vänster Stiftelsen Eschnerska Frilasarettets verkställande direktör Henrik Karlsson, styrelseordförande Henrik Carlstedt, Åbo Akademis professor i vårdvetenskap Lisbeth Fagerström och rektor Mikko Hupa. Tre män i kostym och en kvinna står framför porträtt. Bild: Åbo Akademi Åbo Akademi,Mikko Hupa,stiftelser,lisbeth fagerström

Åbo Akademi får ny professur inom gerontologisk vård. Det är den första professuren inom området på svenska i Finland, och placeringsorten blir Åbo.

Professuren finansieras av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. Finansieringen uppgår till cirka en miljon euro för en period på tio år.

Stiftelsens verkställande direktör Henrik Karlsson säger att man är tacksam för den här möjligheten, som han hoppas leder till en bättre vård i hela Finland.

- Vi blir ju alla äldre, och nu är det läge att skärpa forskningen på den här sidan som hittills har legat lite i skymundan.

Vad är gerontologi?

Gerontologi är läran om åldrandet utifrån biologiska, psykologiska och sociala perspektiv, samt utifrån ett levnadsloppsperspektiv.

Målet inom gerontologin är att öka kunskapen om äldre och åldrande samt att öka kompetensen för omsorg, vård och behandling av äldre med komplexa hälsobehov.

Vad förväntar ni er av den nya professuren?

- Vi förväntar oss att kompetensen stiger på samtliga vårdare i vårt land. Vi har jätteduktiga vårdare, men världen och kraven förändras. Vi kommer leva allt längre och ha flera sjukdomar samtidigt, så det behövs mera satsningar.

"Snart är 25 procent av alla finlandssvenskar över 65 år"

Den nya professorn i gerontologisk vård kommer att utveckla utbildningar på kandidat-, magister- och doktorandnivå.

Dessutom kommer hen att bedriva relevant gerontologisk vårdforskning med särskild fokus på Åboregionen.

- Personen kommer utveckla utbildningen och locka mer studerande till ämnet, tror Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi.

Händer som håller i varandra.
Det behövs mer forskning i primärvård och i avancerad hemvård, säger Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi. Händer som håller i varandra. Bild: Riitta Weijola love

Fagerström säger att det är viktigt att vi idag satsar på att höja intresset för äldrevårdsfrågor, eftersom landet behöver mera personal inom åldringsvården.

Och genom att satsa på utbildning och forskning, så höjs intresset, hoppas Fagerström.

- Snart är 25 procent av alla finlandssvenskar över 65 år, så det är ett växande behov inom det här området.

Trots att resten av ämnet vårdvetenskap finns i Vasa kommer den nya professorn sitta i Åbo, på stiftelsens begäran.

Stiftelsen är fortfarande beredd att stöda Åbolands sjukhus

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet har i flera decennier stött Åbolands sjukhus ekonomiskt.

Man kan till och med säga att utan stiftelsen, inget sjukhus.

Och för två veckor sedan blev det klart att Åbolands sjukhus slås ihop med Åbo universitetscentralsjukhus, vilket har väckt bestörtning bland svenskspråkiga i regionen.

Men Henrik Karlsson är optimist till sin natur och säger att stiftelsen ännu finns med - om de får vara det.

- Ingenting är ännu fullständigt fastslaget, vi ska vänta och se vad som händer. Vi är nog beredda att utvidga sjukhuset om man så beslutar, men vi har också sagt att vi i så fall vill ha ett långsiktigt kontrakt på minst 20 år där nya beslutsfattare inte svänger på allt via helt andra beslut.

- Vi vill trygga en tvåspråkig service uppe på Kaskisbacken, det är vi fortfarande beredda att göra.

Artikeln uppdaterades onsdag 26 juni klockan 18:00 med kommentarer av stiftelsens verkställande direktör Henrik Karlsson och Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi.

Läs också