Hoppa till huvudinnehåll

Borgå träffar sina nordiska vänorter för att prata miljö och klimat: ”Vi kan lära oss mycket av varandra”

Ett tiotal ungdomar står ute på en trappa framför ett rödbrunt hus.
Med på vänortsdagarna är även en del ungdomar. I mitten på första raden står Simen Furuli Sormbroen och längst till höger står Erle Veide. Ett tiotal ungdomar står ute på en trappa framför ett rödbrunt hus. Bild: Yle/Rebecka Svedberg Borgå,nordiskt samarbete,klimat,klimatpolitik,Nordiska vänortsdagar

De tre dagar långa nordiska vänortsdagarna pågår i Borgå den 26-28 juni. Årets vänortsdagar har temat klimat och miljö.

Det har gått tio år sedan de nordiska vänortsdagarna senast ordnades i Borgå. I år har drygt 60 deltagare från Borgå stads vänorter tagit sig till Borgå.

Deltagarna kommer från Lund i Sverige, Dalvik på Island, Hamar i Norge och från Viborg i Danmark.

En av deltagarna är Ulla Prytz. Prytz berättar att hon har deltagit i vänortsdagarna flera gånger och att hon anser att det är viktigt att träffas kontinuerligt.

- Det nordiska samarbetet är viktigt för då blir vi starkare gentemot andra länder när vi framför våra frågor, exempelvis klimatfrågor som vi diskuterar idag.

En kvinna står i en dörröppning till ett fullmäktigerum.
Ulla Prytz har stora förväntningar på de kommande dagarna. En kvinna står i en dörröppning till ett fullmäktigerum. Bild: Yle/Rebecka Svedberg Borgå,nordiskt samarbete,klimat,klimatpolitik,Nordiska vänortsdagar

Temat för årets vänortsdagar är klimat och miljö. Det här temat diskuterades på onsdag eftermiddag då alla deltagare samlades i fullmäktigesalen i stadshuset i Borgå för att delta i ett öppningsseminarium.

Under seminariet presenterade Borgå stads biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz och stadsplaneringschef Dan Mollgren hur Borgå arbetar kring klimatpolitik.

Därefter presenterade även representanterna från vänorterna hur de i sina kommuner arbetar med klimatfrågor.

Lära sig av varandra

De nordiska vänortsdagarna ordnas för att kommunerna sinsemellan ska kunna utbyta erfarenheter och upprätthålla samarbete.

- Det viktigaste är att få höra vad som görs i andra kommuner och hur gör man gör, ifall det finns någonting som vi skulle kunna göra annorlunda. En annan viktig del är det sociala umgänget, säger Borgå stads fullmäktigeordförande Mikaela Nylander (SFP).

Gísli Rúnar Gylfason, från Dalvik i Island, berättar att det är viktigt att stärka bandet mellan kommunerna

- Det är bra för oss att samlas tillsammans och prata om viktiga saker. Vi kan lära oss mycket av varandra. I Island kanske vi gör något som man inte gör i Finland och vice versa.

En man står i ett fullmäktige rum med många bord och stolar.
Gísli Rúnar Gylfason besöker Borgå för första gången. En man står i ett fullmäktige rum med många bord och stolar. Bild: Yle/Rebecka Svedberg Borgå,nordiskt samarbete,klimat,klimatpolitik,Nordiska vänortsdagar

Ulla Prytz är inne på samma linje men berättar att samarbetet inte är lika starkt som tidigare.

- Tidigare hade vi många gemensamma frågor men nu är vi mer splittrade. Det är ändå viktigt att vi samlas kring ett ämne.

Nylander berättar att det var ett krav från Borgå stad att ha ett specifikt tema. Temat ska styra diskussionerna så att alla ska få ut så mycket som möjligt.

- Ett tema är nog ganska viktigt för att vi ska komma upp till rätt nordiska vänortsnivå, säger Nylander.

Eget program för ungdomarna

Med på vänortsdagarna är även sex stycken ungdomar från varje vänort. Det här är ett sätt att försöka få med fler unga.

- Jag är väldigt glad att här är så många ungdomar. Det är viktigt att ungdomarna också blir nordbor och inte bara är EU-medborgare och européer, säger Nylander.

Erle Veie och Simen Furuli Sormbroen från Hamar är två av de ungdomar som har tagit sig till Borgå.

- Det är väldigt roligt att vara här. Jag har aldrig förr varit i Finland så det är spännande att se hur det är här. Dessutom är det roligt att få träffa nya människor och prata om ett väldigt viktigt tema med de andra ungdomarna, berättar Veie.

Veie berättar att hon inte har så mycket koll på nordiskt samarbete men att hon upplever det som mycket viktigt.

- Jag upplever att de nordiska länderna är ganska små var för sig så det är viktigt att vi tar vara på samarbetet så att vi bevarar den nordiska kulturen.

En fullmäktigesal är full med människor som sitter och lyssnar på ett seminarium.
Öppningsseminariet hölls i fullmäktigesalen i stadshuset. En fullmäktigesal är full med människor som sitter och lyssnar på ett seminarium. Bild: Yle/Rebecka Svedberg Borgå,nordiskt samarbete,klimat,klimatpolitik,Nordiska vänortsdagar

Furuli Sormbroen håller med och tror att de nordiska länderna kan få nya idéer av varandra.

- Vi kan få olika metoder för hur vi löser olika saker. Vi kan lära oss av varandra och får nya idéer som vi kanske inte tänkt på förr. Om ett land kommer på något smart så kan andra nordiska länder följa och ta nytta av den kunskapen.

Under vänortsdagarna har ungdomarna en del eget program. Efter öppningsseminariet får de exempelvis besöka museet i Gamla rådhuset.

Veie och Furuli Sormbroen berättar att de upplever Borgå som en väldigt hemtrevlig stad och att de nu ser framemot de kommande dagarna.

- Det ska bli väldigt spännande att höra hur andra tänker och höra hur andra tolkar den klimatdiskussion som råder i hela världen, säger Furuli Sormbroen.

Postbacken och konsert i Konstfabriken

Förutom diskussioner kring klimat och miljö så ska deltagarna få bekanta sig med Borgå. På torsdag besöker deltagarna Postbacken och Bosgård och på kvällen får de njuta av en konsert i Konstfabriken.

Nylander är glad att vänortsdagarna ordnas i Borgå.

- Vänortsdagarna betyder glädje, samvaro och en möjlighet att visa upp staden och alla fantastisk saker som vi gör. Det är en enorm möjlighet också för oss att visa vad vi går för.

De nordiska vänortsdagarna avslutas med en avskedslunch på fredag.

Läs också