Hoppa till huvudinnehåll

Fyrtio års kamp är slut - Esbo fick rätt att bygga på Kalajärvibergen trots miljöaktivisters protester

En kvinna och man sitter vid ett trädgårdsborg utomhus. Vädret är soligt. I bakgrunden syns en hund. Bägge ser mot kameran.
Merja Enroos och Mikko Myyryläinen har flera gånger suttit vid Enroos trädgårdsbord och grubblat på vad de ska göra till näst. En kvinna och man sitter vid ett trädgårdsborg utomhus. Vädret är soligt. I bakgrunden syns en hund. Bägge ser mot kameran. Bild: Yle/ Lukas Rusk Kalajärvi,naturen,Sjö,Esbo,Enroos

Esbo har sedan 1980-talet planerat att utvidga bostadsområdet vid sjön Kalajärvi i norra delen av kommunen. Lokala aktivister och miljöorganisationer har motsatt sig och flera gånger fått besked om att inga nya bostäder ska byggas. Högsta förvaltningsdomstolen gav ändå staden rätt att bygga på området i slutet av maj.

- Det känns synd nu - men när de börjar bygga och fäller det första trädet, då känns det säkert riktigt dåligt. Jag vet inte om jag kommer att gråta, säger Kalajärvibon Merja Enroos.

- Jag väntade mig beslutet. Men nu är det upp till oss aktivister att följa upp att staden gör det de lovat, säger Kalajärvibon Mikko Myyryläinen.

Enroos och Myyryläinen är två av de aktivister som i flera år jobbat emot stadens planer att bygga bostäder på Kalajärvibergen.

Deras aktivism började i mitten av 2000-talet. Före det hade invånarna pustat ut i tio år, för 1997 hade de fått ett brev från stadsplaneringsnämndens ordförande. "Vi kommer inte att bygga bostäder på Kalajärvibergen", stod det i brevet.

Det har förlängt vårt arbete och skapat mycket onödigt arbete som inte ändrar på slutresultatet― Fullmäktigeledamot Markku Markkula (Saml) om invånarnas protester

Tio år senare grävde staden upp byggplanerna igen.

- Startskottet för att vi aktiverade oss i frågan var att staden gjorde en utvärdering av byggplanernas miljöpåverkan år 2006. I den nämndes sjön inte alls, endast hur djuren och skogen påverkas. Det är lagstridigt, säger Myyryläinen.

Kalajärvibergen är ett naturområde bredvid den grunda sjön Kalajärvi. Sjön har lidit av försurning, och invånarna oroar sig för att den kommer att övergödas när det byggs många hus vid stranden. Staden planerar att bygga nästan hundra nya hus vid sjön.

Just nu finns det kring femtio hus på sjöns avrinningsområde.

Kampen om Kalajärvibergen har gått i flera etapper. Före 1997 hade staden behandlat byggandet redan två gånger. De första aktivisterna ställde sig på barrikaderna redan på 80-talet.

- Dom har följt med läget, men de säger att de inte har energi att vara så aktiva som de varit. Jag förstår det. På den tiden fanns heller inte internet, de skickade brev, säger Enroos.

En sjö, det är en vacker sommardag, vattnet är blått. På stranden syns träd som lutar sig över vattnet
Det finns kring femtio hus vid Kalajärvi i dagsläget. Staden planerar att bygga hundra hus till. En sjö, det är en vacker sommardag, vattnet är blått. På stranden syns träd som lutar sig över vattnet Bild: Yle/ Lukas Rusk Kalajärvi,naturen,Sjö,Esbo,Kalajärvibergen

"Vi behöver fler invånare, butiken klarar sig med nöd och näppe"

Flera miljöorganisationer har också aktiverat sig i frågan, bland annat Esbo miljöförening och Finlands naturskyddsförbunds Nylands distrikt.

- En nationellt viktig ekologisk korridor går förbi sjön. Vi tycker inte att staden har tagit den i beaktande tillräckligt i byggplanerna, säger Enroos.

Korridoren sammanbinder Noux, Västras och Petikkos naturskyddsområden.

En trädbit sticker upp ur en sjö. Det är en solig dag, vågorna är blå. Man kan se en bit av trädet under vattenytan.
Invånarna är oroliga för att sjön ska övergödas. En trädbit sticker upp ur en sjö. Det är en solig dag, vågorna är blå. Man kan se en bit av trädet under vattenytan. Bild: Yle/ Lukas Rusk Kalajärvi,naturen,Sjö,Esbo,Kalajärvibergen

Myyryläinen betonar att de inte är emot att Kalajärvi ska bli större i allmänhet.

- Vi är väl medvetna om att Kalajärvi behöver fler invånare. Vi har redan förlorat vissa tjänster såsom gymnasiet, och butiken klarar sig med nöd och näppe. Det finns ändå betydligt bättre ställen att bygga på här än Kalajärvibergen.

I slutet av maj kom ändå nådastöten.

Högsta förvaltningsdomstolen gav inte invånarna och miljöorganisationerna rätt att överklaga en tidigare dom från Helsingfors förvaltningsdomstol. I den domen gav rätten rätt till staden, då invånarna och miljöorganisationerna besvärat sig över byggplanerna.

Stadsplaneringen vid Esbo stad uppger att staden börjar med att bygga ett nytt dagvattensystem och renovera kommunaltekniken. Arbetet uppskattas börja tidigast om några år.

"Aktivism är en hobby som golf"

Enroos säger att hon under de senaste tio åren satt hundratals timmar på att jobba mot stadens byggplaner.

- Det har varit mycket jobbigt. Vi är 5-6 personer som varit kärngruppen bland aktivisterna, säger Enroos.

- Mig har det inte stört att jobba med det här i tio år, och det stör inte att fortsätta med det i framtiden heller. Det här är en hobby som vilken annan, till exempel som golf, säger Myyryläinen.

Enroos säger också att arbetet varit lärorikt.

- Vi har lärt oss mycket om hur kommunalpolitiken fungerar. Det har också varit roligt att se att vi har kunnat påverka. Beslutsfattarna har varit vänliga och vi har mött dem flera gånger.

- Vi har träffat alla som betyder något inom politiken och förvaltningen i Esbo. Till exempel har vi under två fullmäktigeperioder träffat alla som suttit i stadsplaneringsnämnden, säger Myyryläinen.

Merja Enroos, invånare i Kalajärvi, vid en gammal trädstam i skogen.
Det finns många gamla murkna träd på Kalajärvibergen. Merja Enroos och hunden Stella tar ofta promenader där. Merja Enroos, invånare i Kalajärvi, vid en gammal trädstam i skogen. Bild: Lukas Rusk träd,Esbo,skog,Kalajärvi

Han säger att aktivistgruppen genast från början bestämde sig för att inte vara de som bara klagar på stadens beslut.

- Vi bestämde oss för att vara positiva och bemöta politikerna med ett leende på läpparna. Vi har försökt lyfta fram det som blivit bättre.

Enroos tips till andra som vill skydda naturen i sitt närområde är att komma med information till politikerna.

- De har inte tid att gå igenom alla dokument och material. Det är ett svårt jobb att vara kommunalpolitiker, säger Enroos.

Politiker: "Skapat mycket onödigt arbete"

En annan som kämpat om Kalajärvibergen är Markku Markkula (Saml). Han är fullmäktigeledamot och även ordförande för stadsstyrelsen i Esbo.

Han blev vald till stadsplaneringsnämndens ordförande 2005, alltså strax före staden tog upp frågan om Kalajärvibergen igen. Samlingspartiet har varit en av de drivande krafterna.

- Jag bodde lite norr om Kalajärvi i början av 2000-talet. Jag har varit på Kalajärvibergen ett tiotal gånger, säger Markkula.

Esbo behöver nya småhusområden, och Kalajärvi är en bra plats för sådana, säger han.

Markkula ser inte lika positivt på aktivisternas arbete och på samarbetet med dem som Enroos och Myyryläinen.

- Det har förlängt vårt arbete och skapat mycket onödigt arbete som inte ändrar på slutresultatet. Även i det här fallet var det klart redan flera år sedan att vi nog kommer att bygga på Kalajärvibergen.

Markku Markkulas ansikte.
- Jag bodde lite norr om Kalajärvi i början av 2000-talet. Jag har varit på Kalajärvibergen ett tiotal gånger, säger Markku Markkula (Saml). Markku Markkulas ansikte. Bild: Markku Markkula Esbo,Markku Markkula,markku markkula

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen