Hoppa till huvudinnehåll

NTM-centralen: Lagen om skyddande av byggnadsarv behövs inte för att skydda Malms flygplats

Helsingfors-Malms flygfälts huvudbyggnad
Nylands NTM-central har igen sagt sitt om Helsingfors-Malms flygplats. Helsingfors-Malms flygfälts huvudbyggnad Bild: Derrick Frilund / Yle Helsingfors-Malms flygplats

Enligt beslutet kommer man att skydda det kulturella värdet som Malms flygplats har genom detaljplanen. I praktiken skyddas fältets värdefulla byggnader.

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har än en gång gett ett skyddsbelsut om Malms flygplats. Miljöministeriet krävde att NTM-centralen kompletterar sitt tidigare ställningstagande.

NTM-centralen har konstaterat att det inte finns skäl att skydda området med hjälp av lagen om skyddande av byggnadsarv. Ministeriet ville höra närmare argument om beslutets bakgrund.

Helsingfors stad har planerat en ny stadsdel för 25 000 invånare på området där flygplatsen står nu.

Flygplatsens värdefulla byggnader samt flygledartornet, väderstationen och piloternas rum för briefing tryggas i sin nuvarande form i den nya detaljplanen, enligt NTM-centralen.

– Det finns nationella mål för markanvändning, som tryggar skyddandet av nationellt betydande kulturmiljöer. De finns redan inritade i landskapsplanen och i generalplanen. Helsingfors nya generalplan styr markanvändningen, och flygplatsområdet är skyddat genom den, säger överinspektör Henrik Wager på Nylands NTM-central.

Man strävar också efter att bevara områdets övriga värde, i mån av möjlighet.

– Där finns många parkområden inritade, och i dem sparas många minnen från landningsbanorna och de öppna landskapen.

NTM-centralens beslut kan överklagas i 30 dagar. Möjliga överklagande behandlas av miljöministeriet.

Artikeln baserar sig på Ely-keskus linjasi: Malmin lentoaseman kulttuuriympäristö suojataan kaavassa, ei tarvetta rakennusperintölaille skriven av Anne-Pauliina Rytkönen.

Läs också