Hoppa till huvudinnehåll

Nu fungerar datasystemen bättre i Korsholm – hvc-personalen kan handlägga e-recept igen

Korsholm hvc
Här på Korsholms HVC har serverproblemen försvårat arbetet avsevärt. Korsholm hvc Bild: Yle/Amanda Bieber cyklande tjej

Serverproblemen inom Korsholms kommun är långtifrån lösta, men systemen fungerar ändå klart bättre. En stor lättnad är att personalen inom hälsovården nu åter kan handlägga e-recept.

Det var veckan före midsommar som kommunen drabbades av ett omfattande fel i serveromgivningen. Hårddiskar som finns i kommunens servrar hade gått sönder, vilket ledde till att systemet stängde ner delar av servrarna för att data inte skulle gå förlorat.

Sedan dess har serverleverantören tillsammans med kommunens egen IT-avdelning jobbat för att åtgärda problemen och
återställa serveromgivningen.

Hela den kommunala organisationen har påverkats sedan dess.

- På över en vecka har ingen kunnat ta emot e-post som skickats från externa mejladresser, och så är det fortfarande, säger kommunens webbkommunikatör Gustaf Westerholm till Yle Pohjanmaa.

Det dagliga arbetet påverkas också av att all data som finns lagrad på hårdskiva inte går att nå.

- Det handlar om stora mängder data, säger Westerholm.

Svårast inom hälsovården

Svårast har situationen enligt Westerholm varit inom hälsovårdsenheterna i Korsholm och Vörå.

Sedan igår kväll fungerar ändå systemen vid Korsholms HVC och de övriga vårdenheterna bättre, tack vare reservkapacitet. Personalen kan nu handlägga och förnya e-recept.

Mängden recept som kommit in under avbrottet är ändå stor och handläggningen av dem kommer att ta tid, meddelar kommunen.

Man kan inte garantera att alla recept som patienter försökt lämna in under avbrottet har kommit fram. Därför ber man patienterna kolla via Kanta om deras recept har handlagts eller kontakta apoteket för att kolla upp saken.

Enligt Gustaf Westerholm kommer fördröjningar fortfarande att förekomma.

- Alla system löper långsamt och trögt, det kan uppstå köer.

Dessutom är processen med att få alla system att fungera som normalt väldigt tidskrävande och kommunen ber invånarna att ha överseende.

Man kan inte i det här skedet uppge någon exakt tidpunkt för när systemet är helt återställt.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten