Hoppa till huvudinnehåll

Skyddshemmet efterlyser fosterfamiljer för klienternas husdjur

Kvinna poserar framför byggnad
Socialarbetare Lena Ek. Kvinna poserar framför byggnad Bild: Yle/Filip Stén kvinna,socialarbetare,skyddshem,lena ek

Många personer som skulle behöva skydd från en våldsam partner väljer att inte uppsöka skyddshem på grund av sina husdjur. Oron för vad som kan hända med husdjuret gör att man i stället blir kvar hemma och eventuellt utsätts för mera våld. Österbottens skyddshem går nu ut och efterlyser fosterhem för hjälpbehövandes husdjur – och responsen har varit närmast överväldigande.

Handledaren Mari (som får vara anonym) på Österbottens skyddshem berättar att det ofta händer att hjälpbehövande frågar om de får ta husdjuret med till skyddshemmet. Eftersom skyddshemmet inte kan ta emot de hjälpbehövandes djur finns risken att kunden i stället blir kvar hemma.

– Eller så kanske de kommer hit ett dygn, men sedan åker de hem eftersom partnern hotat göra något med djuret i annat fall, säger Mari.

Österbottens skyddshem försöker nu lösa det här problemet genom att efterlysa familjer eller personer som kan tänka sig att agera fosterhem åt en hjälpbehövandes husdjur under den tid personen inte kan vistas hemma.

Kissa sähisee eläinlääkärille.
Husdjur kan utgöra en tröskel för att söka hjälp. Kissa sähisee eläinlääkärille. katt

Ett facebookinlägg i början av veckan har fått stor spridning och responsen har varit positiv.

– Vi har fått flera tiotals svar och nu går jag igenom dem och svarar på dem, berättar Mari.

Det handlar om att katalogisera vem som kan ta emot vilken sorts djur, om djurskötaren kan hämta djuret eller om det måste föras hem till skötaren och så vidare.

Det här systemet är inte unikt för Vasa. På vissa andra håll i landet har man löst saken på liknande sätt.

– Det finns också sådana skyddshem dit man får ta med sig djuren, men vi har inte den möjligheten här, säger socialarbetaren Lena Ek.

Skyddshemmet har ingen annan än en förmedlande roll när det gäller att hitta djurskötaren.

– Familjevåld är inte så enkelt som att mannen slår kvinnan eller kvinnan slår mannen. Många gånger blir barnen utsatta, eller husdjuren. Hela familjen drabbas, säger Mari.

– Det är ett stort problem, samtidigt har husdjuren en viktig roll i många familjer. Att tvingas åka till skyddshemmet är tillräckligt traumatiskt i sig utan att man också ska behöva oroa sig för sina djur.

Om man vill ställa upp och hjälpa skyddshemmets klienter med deras husdjur kan man kontakta Österbottens skyddshem på Facebook eller per e-post på turvakoti@vaasanturvakoti.fi.