Hoppa till huvudinnehåll

Hundratals brottsanmälningar mot polis varje år - men få åtal och ännu färre domar

Närbild av polis i uniform. Texten poliisi polis syns på bröstet och på överarmen finns polisens emblem bestående av ett svärd och ett krönt  lejonhuvud.
Närbild av polis i uniform. Texten poliisi polis syns på bröstet och på överarmen finns polisens emblem bestående av ett svärd och ett krönt lejonhuvud. Bild: Yle/Paulus Markkula polisen,poliser,straff,brott

Brottsanmälningar mot poliser blir vanligare. Under de senaste tio åren har anmälningarna varit 750–900 per år, en siffra som hållits tämligen konstant. I år har en uppgång skett.

Heikki Stenius, som är häradsåklagare och utredningschef för polisbrott vid Riksåklagarämbetet, bedömer att det kan bli över 1.000 anmälningar före årets slut.

Men det är bara en bråkdel av anmälningarna som leder till åtalsprövning, och ännu färre till dom.

I omkring 80 procent av fallen läggs utredningen ner redan vid Riksåklagarämbetet. Orsaken är att de preliminära utredningarna inte ger någon anledning att misstänka brott.

Om brott inte kan uteslutas och förundersökning sker, går fallet vidare till åtalsprövning och eventuellt till åtal och dom. Men det finns ingen exakt statistik över vilka åtal och domar som poliser fått.

– Vi har inte utrett hur många av de här fallen som behandlas i domstol. Men då och då händer det att poliser döms, till exempel för misshandel. Grovt talat kunde man säga att det väcks färre än femtio åtal om året, säger Stenius.

Ilska över polisens uppträdande

I början av detta år började Riksåklagarämbetet registrera vilka slag av anmälningar polisen samlar på sig. Statistiken publiceras vid årets slut.

Stenius säger att poliser ofta anmäls för underlåtenhet att inleda förundersökning i någon sak, som medborgaren i fråga vill att ska utredas.

Många är också kritiska till polisens allmänna beteende.

– Det görs flera anmälningar av polisers bruk av våld i tjänsten. Ofta anser medborgaren att det inte funnits orsak att bruka våld, eller att våldet varit överdrivet, säger Stenius.

Ökad benägenhet att anmäla

Matti Tolvanen, som är professor i straff- och processrätt vid Östra Finlands universitet, tror att poliskriminaliteten hållits på ungefär samma nivå i åratal, trots att anmälningarna ökat.

– Det har skett uppmärksammade rättegångar där poliser åtalats och till och med dömts. Kanske det har gjort folk mer benägna att göra anmälningar, säger Tolvanen.

Även om åtal sällan väcks mot poliser, finns det enligt Tolvanen ingen orsak för medborgarna att frukta för jämlikheten i systemet.

– Jag tror att alla relevanta fall utreds, oavsett om gärningsmannen är polis eller inte, fastslår Tolvanen.

Han anser nog att systemet borde ses över. Alla anmärkningar som gäller polis borde först utredas förvaltningsmässigt. Först därefter kunde brottsutredarna ta över de svårare fallen.

– Nu får rättvisan ta sig an många fall där en medborgare bara är missnöjd med polisens verksamhet, men det inte finns någon egentlig misstanke om brott, konstaterar Tolvanen.

Detta är en översättning av Petra Husus artikel för Yle Uutiset.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes