Hoppa till huvudinnehåll

Jari Aarnio har anmält sig till Helsingfors fängelse för att avtjäna sitt straff

Bearbetad bild på Jari Aarnio.
Jari Aarnio i rätten. Bearbetad bild på Jari Aarnio. Bild: Derrick Frilund / Yle Jari Aarnio

Helsingfors hovrätt har dömt den tidigare narkotikapolischefen Jari Aarnio till tio års fängelse bland annat för grova narkotika- och tjänstebrott. Aarnio har själv anmält sig till Helsingfors fängelse för att avtjäna sitt straff.

Hovrätten var huvudsakligen på samma linje som tingsrätten.

Hoppa över Twitterpostning

Hovrätten såg att Aarnio är skyldig till fem grova narkotikabrott, grov förfalskning av bevismaterial, hot mot vittne i rätten och flera tjänstebrott. Till vissa delar förkastades också åtalen.

Hovrätten ansåg att Aarnio har utnyttjat sin tjänsteställning för att utföra narkotikabrott och också för att täcka spåren utan att bry sig om följerna.

Hovrätten höll också fast vid att den kriminella ledaren Keijo Vilhunen får ett tio års fängelsestraff. Vilhunen dömdes för två grova narkotikabrott som han hade gjort sig skyldig till tillsammans med Aarnio.

Häradsåklagare Antti Sundberg anser att domen var väntad då det kommer till de huvudåtalade.

- Jag anser att åklagaren har kommit med väldigt övertydande bevisföring, säger Sundberg.

Hovrätten lindrade domarna för bland annat Mikael Runeberg

Hovrätten förkastade däremot åtalen mot Vilhunen då det kom till att han skulle ha medverkat till att iscensätta en oskyldig person som skyldig.

Hovrätten sänkte domarna för Seija Kortekallio-Lampi och Mari Romano. Hovrätten ansåg inte att de skulle ha deltagit i att organisera importen av haschtunnorna, men de fick flera narkotikadomar.

Tingsrätten dömde Kortekallio-Lampi till sju års fängelse, men domen lindrades i hovrätten till två års villkorligt fängelse. Romanos dom lindrades med två månader till tre års fängelse.

Då det kommer till Mikael Runeberg - som hade Aarnio som chef - friades han av hovrätten i stor utsträckning. Hovrätten ansåg att Runeberg inte var medveten om Aarnios avsikt att försvåra Centralkriminalpolisens förundersökning.

Runeberg dömdes inte i hovrätten för missbruk av tjänsteställning, men nog för en rad mindre brott. För Runebergs del sänktes domen från tre och ett halvt års fängelse till böter.

Åtalen mot biträdande fängelsedirektören för Jokela fängelse Jarmo Salminen förkastades i sin helhet.

Häradsåklagare Antti Sundberg säger att riksåklagarämbetet noggrannt ska gå igenom domen för de här fyra personernas del. Det är möjligt att åklagarämbetet ansöker om besvärstillstånd vid Högsta domstolen för deras del.

Ett på många sätt exceptionellt fall

Behandlingen i hovrätten har tagit exceptionellt länge - sammanlagt över två år.

Hovrättens inledande session i fallet Jari Aarnio hölls i juni 2017 och huvudbehandlingen startade i september samma år.

Efter att behandlingen avslutades tog det ett helt år för hovrätten att skriva ut domen.

Materialet i fallet är extremt omfattande. Förhandsundersökningsmaterialet går på tiotusentals sidor och tilläggsutredningar fortsatte ända in i det sista.

Bara tingsrättens dom var tusen sidor och hovrätten hörde över hundra vittnen.

Redan tingsrätten ansåg att Aarnio var Bölemannen

Helsingfors tingsrätt dömde i december 2016 Aarnio till tio års fängelse.

Tingsrätten ansåg i sin dom att Aarnio var den så kallade Bölemannen som organiserade smugglingen av ungefär tusen kilo hasch i tunnor från Nederländerna till Finland. Hovrätten har samma tolkning.

Tingsrätten dömde också den tidigare kriminella ledaren Keijo Vilhunen till tio års fängelse.

Alla parter överklagade tingsrättens dom

Båda Aarnio och Vilhunen överklagade tingsrättens dom till hovrätten och det gjorde också riksåklagarämbetet.

Aarnio har under hela processens gång hävdat sin oskuld, medan åklagarsidan vill att han ska straffas också för brott som han friades för i tingsrätten.

Jari Aarnio har också en annan dom i bagaget. Det handlar om det så kallade Trevoc-fallet där hovrätten redan har dömt honom till tre års fängelse för bland annat grovt bedrägeri, grovt mutbrott och grovt missbruk av tjänsteställning. Den domen står fast.

Läs också