Hoppa till huvudinnehåll

Järnvägstrafiken i Södra Finland kommer ännu inte att privatiseras

Juna Helsingin rautatieasemalla
Juna Helsingin rautatieasemalla Bild: Henrietta Hassinen / Yle jul,Trafik under julen,Helsingforsregionens trafik (HRT),kollektivtrafik,tåg,tågtrafik,järnvägstrafik,järnvägar,Helsingfors centralstation,VR-Group ,tidtabeller

Kommunikationsminister Sanna Marin (SDP) har i dag beslutat att avbryta beredningen av den regionala tågtrafiken i Södra Finland.

Orsaken är bland annat den att den konkurrensutsättning som krävs inte har genomförts.

Dessutom utreder Helsingforsregionens trafik (HRT) möjligheten att ansluta Träskända till HRT:s ansvarsområde.

Ifall Träskända ansluts innebär det förändringar i den totala volymen av regional tågtrafik som ska anskaffas och biljettintäkter från den, meddelar statsrådet i ett pressmeddelande.

VR har ensamrätt fram till 2024

Konkurrensutsättningen av HRT:s lokaltåg har däremot inletts. Det vinnande transportbolaget kommer sannolikt att offentliggöras under våren 2020.

Transporttjänsterna ska enligt planerna stå klara för allmänheten sommaren 2021.

VR har ett avtal med kommunikationsministeriet som ger bolaget ensamrätt till persontågtrafiken i Finland fram till slutet på 2024.

Ensamrätten gäller för all persontrafik på järnvägarna, förutom de som hör till HRT:s lokaltrafik.

Enligt det nya regeringsprogrammet ska persontrafiken på järnvägarna öppnas för konkurrens igen efter att resultaten från HRT:s konkurrensutsättning blivit färdiga.