Hoppa till huvudinnehåll

Littois träsk renades för två år sedan, nu tar växtligheten över igen - se hur den tidigare kristallklara sjön har förändrats

Littois träsk efter kemikaliebehandlingen 2017.
Så här såg Littois träsk ut efter kemikaliebehandlingen år 2017. Littois träsk efter kemikaliebehandlingen 2017. Bild: Lehtikuva Littois träsk

Kommer du ihåg Littois träsk, som efter en kemikaliebehandling år 2017 blev en idyll för badgäster med sitt glasklara, turkosa vatten? Nu är algerna tillbaka och det klara vattnet har blivit grumligt.

Littois träsk har ända sedan 1990-talet drabbats av återkommande algproblem.

År 2017 behandlade man sjön med 160 ton polyaluminiumklorid, vilket förvandlade det grumliga, illaluktande vattnet till kristallklart.

Det klara och rena vattnet lockade badgäster tillbaka till Littois, men nu har träsket återigen drabbats av alger.

Midsommarhelgens varma väder påverkade algtillväxten i området. På tisdagen tog kommunens miljöhälsovårdsenhet prov i träsket, som visade spår efter skadliga cyanobakterier.

- Ställvis har man upptäckt rikligt med blågröna alger och därför rekommenderar vi inte att man simmar i träsket, säger Johanna Mäkinen, chef för miljöhälsovård till Yle Uutiset.

Nedan kan du se videoklippet från 2018 som visar hur Littois träsk såg ut i fjol jämfört med 2017.

Jukka Heikkilä, ordförande för gruppen som ansvarar för skötseln Littois träsk, tycker inte att läget är så dåligt.

Enligt honom har det ökade växtlivet lyft upp fosfor från botten. Heikkilä menar att näringsämnen från döda vattenväxter är en av orsakerna till att algerna börjat blomma.

Det grumliga vattnet hindrar solstrålarna från att nå ända ner under ytan och gör det samtidigt omöjligt för vattenväxterna att slå rot på bottnen.

Så här fungerar kemisk rening

Men vad hände egentligen när man år 2017 behandlade sjön med kemikalier?

När man häller polyaluminiumklorid i grumligt vatten fungerar ämnet som en slags magnet, som suger åt sig näringsämnen och grumligheter.

Därefter faller ämnena ner till botten som klumpar och bildar ett slam. Utan näringsämnen trivs algerna inte längre i vattnet.

Littois träsk fick kristallklart vatten efter reningen.Utsikten från Timo Stolts brygga senaste helg.
Littois träsk år 2017 (vänster) och 2014 (höger). Bild: Yle/Kalle Mäkelä, Timo Stolt

Kemikalien i sig består av ämnen som finns i naturen; aluminium finns i lera och klorid är ett salt. Polyaluminiumklorid används ofta för att rena dricksvatten.

Genom åren har man utfört kemiska behandlingar i sjöar runt om i landet som drabbats av övergödningar. Resultaten av behandlingarna har varit varierande.

Läs mera:

Algsörjan blev kristallklart vatten - så här fungerar kemisk rening

Som genom ett trollslag blev det grumliga, illaluktande vattnet i Littois träsk i S:t Karins kristallklart efter behandling med polyaluminiumklorid. Vi redde ut vad som egentligen händer då kemikalien regarerar med vatten. Och är det nu tryggt att simma i sjön? Se video!