Hoppa till huvudinnehåll

Professor Kimmo Nuotio: Fallet Aarnio är helt unikt i Finlands rättshistoria

Enligt Kimmo Nuotio som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet har bevisen mot Jari Aarnio enbart stärkts i och med Hovrättens utredning.

- Hovrätten har egentligen bara bekräftat att Aarnio är Bölemannen. Allting har granskats noggrant, skuldfrågan har utretts och motiverats grundligt, säger Nuotio.

Hovrätten beslutade att Jari Aarnios och Keijo Vilhunens domar står fast, medan medhjälparnas domar lindrades. Också detta ser Nuotio som ett stärkt bevis.

- Det här bekräftar också att Aarnio faktiskt var i en huvudroll, att han visste mer än de andra. På det sättet har han missbrukat andra för sina ändamål.

Grundliga processer enda sättet återställa förtroendet för polisen

Polisens trovärdighet har lidit av fallet, därför anser Nuotio att det har varit väldigt viktigt att utredningen varit så ingående.

- Det enda sättet för polisen att vinna tillbaka trovärdigheten är att föra dessa processer så här grundligt. Det gäller hela polisverksamhetens legitimitet och systemets legitimitet. Hovrätten har gjort ett bra jobb.

Fallet tas troligen inte upp i Högsta domstolen

Både åklagaren och försvaret har ännu möjlighet att överklaga domen till Högsta domstolen.

Åklagaren Antti Sundberg sa tidigare i dag att han antagligen inte kommer överklaga de huvudmisstänktas dom, däremot kan det hända att Aarnios försvar ännu överklagar domen.

Professor Nuotio tror emellertid inte att fallet kommer tas upp i Högsta domstolen.

- Det här har varit en jättestor rättegång, så jag ser ingen möjlighet att man skulle ta upp det till Högsta domstolen. Det skulle i så fall vara någon detaljfråga, någon rättsfråga eller straffmätning eller liknande. Men jag gissar att rättegången är slut nu.

Helt unikt rättsfall i Finland

Fallet Jari Aarnio är helt unikt i Finlands rättshistoria.

- Narkotikabrottsligheten är den hårdast organiserade brottsligheten som vi känner till och vi har specialiserade poliser som jobbar med att avslöja dessa brott. Det är förstås helt katastrofalt om dessa roller byter plats.

Nuotio menar att det är viktigt att ta lärdom av fallet.

- Det är viktigt att reda ut vad som har gått fel och hur kunde det gå så här långt. I fortsättningen måste polisen och andra myndigheter lägga vikt vid lagliga verksamhetsmetoder och inte bara betona effektivitet.

Rättegången angående polisens registrering av källor kanske fortsätter

Den här rättsprocessen ser ut att vara färdig för Aarnios del, men rättegången mot högsta polisledningen kanske går vidare till hovrätten. Tiden för att överklaga domen har inte ännu gått ut.

Det här fallet gäller polisledningens ansvar angående källor och hur de ska registreras. Polisledningen har redan fått en friande dom i tingsrätten, men det är ännu oklart om rättsprocessen fortsätter.

- Det är svårt att säga, men den rättegången är förstås "mycket mindre" än den här med tanke på den grova narkotikaaspekten i det här fallet.