Hoppa till huvudinnehåll

Två berberapor föddes på Högholmen och vårdas av alla i apfamiljen - se bilder!

Berberapor på Högholmen
Berberapa med en nyfödd unge på Högholmen. Berberapor på Högholmen Bild: Korkeasaari / Annika Sorjonen apa,Berberapa,Högholmen

Två berberapor har fötts på Högholmen. Det är fråga om de första berberaporna som fötts i Finland. Den ena föddes i tisdags och den andra i torsdags.

Både modern och ungarna uppges må bra. De övriga aporna uppges med iver ha hälsat de nya familjemedlemmarna välkomna.

Berberapor på Högholmen
Berberapor på Högholmen Bild: Korkeasaari / Annika Sorjonen apa,Berberapa,Högholmen

Kommer från ett holländskt räddningscenter

De berberapor som lever på Högholmen har räddats undan svåra förhållanden.

Till Högholmen kom de från ett holländskt räddningscenter. Som vuxna apor träffade många av dem sina artfränder för första gången i centret och byggde där upp ett nytt litet apsamfund. Arbetet för att förbättra flockens dynamik har fortsatt på Högholmen.

Aporna hade tidigare levat som olagliga husdjur och på övergivna, privata djurgårdar.

Berberapor på Högholmen
Berberapor på Högholmen Bild: Korkeasaari / Annika Sorjonen apa,Berberapa,Högholmen

- Apungarna är väldigt efterlängtade. Berberapor sköter sina ungar tillsammans inom familjegruppen och nu får aporna ge utlopp för sina naturliga impulser, säger djurskötaren Merja Wahlroos på Högholmens webbsida.

- Vården av ungarna förbättrar relationerna mellan medlemmarna i hela apflocken - och därmed också deras välmående. Det här är speciellt viktigt eftersom det i den flock som vi har räddat finns sådana apor som inte är släkt med varandra.

Högholmens kurator Hanna-Maija Lahtinen är glad och rörd.

- Durriya tog fint hand om sin nyfödda. Hon bar sin unge ut i onsdags och de övriga i flocken har fått bekanta sig med henne. Nimals unge är fortfarande väldigt liten. Båda ungarna är deras mammors första, och vi hoppas att allt går bra.

- Vi är så glada över födslarna eftersom en större kull möjliggör en mångsidigare social samvaro.

Berberapor på Högholmen
Berberapor på Högholmen Bild: Korkeasaari / Annika Sorjonen apa,Berberapa,Högholmen

Berberaporna lever i flockar på 10-40 individer med både honor och hanar. Rangordningen är viktig - framför allt bland honorna.

Hanarnas uppgift är att försvara flocken men de har också en roll i skötseln av ungarna.

En unge hamnar ofta redan som bara några dagar gammal i de ivriga hanarnas famnar. Alla snusar på ungens könsdelar och kånkar omkring med ungen.

Berberapor på Högholmen
Berberapor på Högholmen Bild: Korkeasaari / Annika Sorjonen apa,Berberapa,Högholmen

Berberapan är utrotningshotad - och ett offer för olaglig handel

Berberapan, eller magoten, är den enda primaten vid sidan av människan som lever i Europa.

Berberapor har funnits i i mellersta Tyskland och Irland, men numera finns enbart en liten population på Gibraltar och där har berberaporna "urbaniserats".

I dag lever de flesta berberapor i skogar i bergstrakterna i Marocko och Algeriet.

Berberapor på Högholmen
Berberapor på Högholmen Bild: Korkeasaari / Annika Sorjonen apa,Berberapa,Högholmen

Den olagliga handeln med sällskapsdjur utgör ett stort hot mot berberapans överlevnad. Arten är utrotningshotad.

Uppskattningsvis 200 ungar smugglas från sina mammor från Afrika till Europa årligen. De säljs som sällskapsdjur eller används på turistorter som dragplåster.

Den lilla, gulliga apan är dock som vuxen ett besvärligt sällskapsdjur. Övergivna apor förs i bästa fall till räddningscenter.

Högholmens berberapor har räddats från den här typens öde.

Högholmen stöder organisationen Barbary Macaque Awareness & Conservation och dess arbete för att skydda berberapor som lever i sin naturliga miljö.

Berberapor på Högholmen
Berberapor på Högholmen Bild: Korkeasaari / Annika Sorjonen apa,Berberapa,Högholmen