Hoppa till huvudinnehåll

Var bor traktens barnfamiljer, var finns det flest sommarstugor? Testa din lokalkännedom!

En karta över områden med olika färger.
En karta över områden med olika färger. Bild: Harri Vähäkangas / Yle demografi,Quiz

Hur bra känner du till de svenskspråkiga områdena i Finland? Svenska Yles quiz lyfter fram intressant demografi om invånare, inkomst och infrastruktur i regionerna.

Testa hur mycket du vet om området där du bor. Eller ta utmaningen till nästa nivå och välj en region du inte har lika bra koll på.

Områdena på kartan och deras namn är baserade på röstningsområdena i riksdagsvalet.

Så gjorde vi testet

Testet baserar sig på data som Yle köpt av Statistikcentralen i samband med rapportering om riksdagsvalet. Vi har bearbetat materialet för att få fram specifika siffror.

Områdena och deras namn är baserade på röstningsområden i riksdagsvalet 2019. I vissa fall har vi döpt om områdenas namn för att göra det tydligare vilken stadsdel eller by det rör sig om. Quizet omfattar alla de fem regioner i Finland där Svenska Yle har egen lokalbevakning.

I vissa frågor har vi utgått från andelar eftersom de siffrorna varit mer jämförbara sinsemellan. Med andel avses delens storlek i förhållandet till helhetens storlek, så till exempel då vi tittat på barnfamiljer har vi räknat hur många hushåll med barn det finns i ett område jämfört med områdets hela antal hushåll.

Då det gäller till exempel sommarstugor har vi däremot räknat antal, det vill säga hur många stycken sommarstugor finns i ett område, eftersom vi bedömt att det är mer intressant för vår publik.

I frågan om invånare med högre högskoleutbildning har endast invånare som fyllt 18 år beaktats, likaså i frågan om invånarnas medianinkomst. Med medianinkomst avses det mittersta talet man får då man ordnar alla myndiga invånarnas inkomster enligt storlek.

I frågan om barnfamiljer kartlägger datan hushåll där det bor minst en under 17-årig person. I de här siffrorna ingår också ensamboende personer som är under 18 år.

Frågorna om medianinkomst, pensionärer och studerande baserar sig på siffror från 2016.

Frågorna om barnfamiljer, utbildningsnivå, sommarstugor, storlek på lägenheter samt andelar hushåll som bor på hyra eller äger sin bostad baserar sig på siffror från 2017.