Hoppa till huvudinnehåll

HS-enkät: Majoriteten av finskspråkiga vill inte att obligatorisk svenska återinförs i studentexamen

Ylioppilaslakkeja.
Ylioppilaslakkeja. Bild: Yle/Emilia Korpela studentskrivningar

En enkät som tidningen Helsingin Sanomat låtit göra ger vid handen att merparten av finländarna inte stöder regeringens planer på att återinföra det andra inhemska språket som obligatoriskt ämne i studentexamen.

Enligt internetenkäten bland 1 133 personer stöder 61 procent inte planerna på att det andra inhemska språket - i detta fall svenskan - igen blir obligatoriskt.

Det andra inhemska språket blev frivilligt i examen år 2005, men är fortfarande ett obligatoriskt ämne i gymnasiet.

Äldre mer positiva till återinförandet

Av dem som svarade sade 41 procent sig ha en helt annan åsikt än påståendet "Det andra inhemska språket borde återinföras som obligatoriskt ämne i studentexamen".

Omkring en tredjedel (31 procent) stöder regeringens planer. Äldre personer är mer positiva till saken än unga.

Anhängare till Sannfinländarna är de mest kritiska till obligatorisk svenska (över 70 procent säger absolut nej) och de mest positiva finns inom Centern (41 procent) och SDP (38 procent).

Enligt HS fanns det så få anhängare till SFP bland deltagarna att det inte går att dra några slutsatser av deras åsikt i frågan.

Felmarginalen i utfrågningen är 2,9 procentenheter.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes