Hoppa till huvudinnehåll

JO ger polisen rätt när varg i Vörå inte avlivades

Varg
Varg Bild: Johannes Jansson/norden.org varg

I maj 2018 observerades en varg i Vörå. Enligt kommunstyrelseordförande Rainer Bystedt (SFP) borde polisen ha avlivat vargen. Bystedt besvärade sig över polisens beslut till Justitieombudsmannen. JO ger polisen rätt.

Det var i maj 2018 som 17-årige Rasmus Mattus såg en varg på gården i Kimo i Oravais.

- Den stannade tio meter ifrån mig och morrade, säger han.

Någon timme senare kom både jägare och polis för att undersöka spåren och enligt Mattus kunde de båda konstatera att det var en varg.

Några dagar senare meddelade polisen att att vargen varken fick fördrivas eller avlivas.

Överklagade till JO

Vörås kommunstyrelseordförande Rainer Bystedt ifrågasatte polisens beslut och det omprövades, men resultatet blev det samma.

Bystedt överklagade polisens beslut till Justitieombudsmannen.

- Vi i kommunstyrelsen var rädda att det skulle hända något väldigt allvarligt och barnen kände sig otrygga. Vi var frustrerade och vi tyckte inte att vi fick det stöd vi borde ha fått från myndigheterna, säger Bystedt.

Den 24 juni kom JO:s beslut där JO först konstaterar att de vargobservationer som hade gjorts i området var fler än vad polisen räknade med. Jo gör i alla fall bedömningen att polisen agerade rätt.

- Jag blev nog mycket besviken, även om jag inte hade så stora förhoppningar. Jag tycker inte att JO:s utlåtande ger de klarare direktiv jag och kommunstyrelsen hade förväntat oss.

Samma varg?

JO skriver i sitt beslut att polisens åtgärder inte längre kunde utföras följande dag och att avlivning måste ”inriktas på den individ som orsakat faran”.

- Jo hänvisar till att det är svårt att veta att det är samma varg som morrade i Kimo följande dag. Vi var terroriserade av varg i samma område under en lång tid och jag tycker att man borde ha fattat beslutet att det är frågan om samma varg.

Uppdaterdad 29.6 11:10 med kommnetarer av Bystedt