Hoppa till huvudinnehåll

Testa om du kan svara på de viktigaste frågorna om EU!

EU:s flagga
EU:s flagga Bild: Bild: Europaparlamentet - Audiovisuella enheten eu-flaggan

Inför att Finland tar över EU:ordförandeskap gjorde vi ett litet test.
Tio frågor om EU. Har du koll eller noll koll? Kolla vad du känner till om EU i vårt quiz och utmana en kompis!

1. Vilket år gick Finland med i EU?

2. För vilken gång i ordningen är Finland nu EU:s ordförandeland?

3. Vilket av följande råd är tillsammans med Europaparlamentet det högsta beslutande organet i EU?

4. Vilka hör till det europeiska ministerrådet?

5. Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan medlemsländerna. Vilket land var ordförande före Finland 2019 och vilket land tar över efter Finland, år 2020?

6. När tar Finland över EU ordförandeskapet?

7. Hur många medborgare bor det inom EU?

8. Vilket kan man säga att EU:s motto är?

9. Finland kommer att beakta de globala målen för hållbar utveckling i alla mötesarrangemang under EU-ordförandeskapet, hur kommer det här att synas?

10. Hur många stjärnor finns i EU-flaggan?

Vetamix

Nyligen publicerat - Vetamix