Hoppa till huvudinnehåll

Fartfylld start på Finlands EU-ordförandeskap mitt under nattligt toppmöte i Bryssel

Finland och EU:s flaggor
Finland och EU:s flaggor Finland,Fördraget om Europeiska unionen

I dag tar Finland över EU:s roterande ordförandeskap efter Rumänien. I egenskap av ordförande håller Finland i trådarna för arbetet i rådet där de enskilda medlemsländerna är företrädda på ministernivå.

Bryssel

Finlands EU-ordförandeskap inleddes i Bryssel vid midnatt. Övergången firades med en avskalad ceremoni i samband med det pågående EU-toppmötet i Bryssel.

Hoppa över Twitterpostning

De pågående förhandlingarna om fördelningen av fem toppjobb inom EU-sätter sin prägel på inledningen av det finländska ordförandeskapet.

Ledarna för de 28 medlemsländerna har under nattliga förhandlingar försökt enas om vem som ska bli ny kommissionsordförande efter Jean-Claude Juncker. Tillsvidare har förhandlingarna ändå inte lett till några resultat.

Om medlemsländerna inte lyckas enas om en kompromiss under natten eller morgonen är det möjligt att man ordnar ett nytt toppmöte den 15 juli.

Fokus på klimat och säkerhet

Programmet för Finlands EU-ordförandeskap publicerades i onsdags.

Här kan du läsa programmet i sin helhet på svenska.

Rättsstatsprincipen, konkurrenskraften och social inkludering är områden som Finland vill fokusera på under den kommande halvårsperioden.

I programmet förbinder sig Finland även att jobba för att EU även i fortsättningen ska vara världsledande i klimatfrågor.

Programmet slår fast att EU ska anta en långsiktig klimatstrategi "som resulterar i att EU är klimatneutralt år 2050."

Den inre och den yttre säkerheten ska också stärkas under Finlands ordförandeperiod. Genom att se till att gränsbevakningen är i ordning och genom att främja brottsbekämpningen inom EU vill man göra unionen till en tryggare plats för medborgarna.

Brexit och planeringen av EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 är frågor som också kommer att prägla Finlands ordförandeperiod.

Inofficiella ministermöten i Helsingfors

Finland kommer att fungera som ordförande såväl för ministerrådets formella möten som hålls i Bryssel och Luxemburg som för de informella ministermöten som hålls i ordförandelandet.

Finland kommer i samband med sitt ordförandeskap att ordna sex informella ministermöten i Finlandiahuset i Helsingfors:

  • konkurrenskraftsministermöte
  • miljöministermöte
  • justitie- och inrikesministermöte
  • utrikesministermöte (Gymnich), som ett informellt försvarsministermöte kopplas ihop med
  • finansministermöte (Ekofin) och eurogruppen
  • jordbruksministermöte

Syftet med de informella mötena är att diskutera aktuella EU-ärenden under mer lediga former.

Budgeten för ordförandeskapet går på 70 miljoner euro.

Läs mera:

Närmare ett dygn av förhandlingar bar inte frukt - toppmötet fortsätter på tisdag

Långa förhandlingar i Bryssel ledde inte till resultat, och EU återupptar sitt utnämningsmöte på tisdag. Timmermans anses fortsättningsvis ligga bra till för posten som kommissionsordförande. Kristalina Georgieva och Margrethe Vestager är två andra heta namn för de toppjobb som ingår i EU:s utnämningspaket.

Läs mera:

Finland tar över EU:s ordförandeskap - vad betyder det för vårt land?

Finland tar över EU ordförandeskapet den första juli. Ett turbulent men givande halvår, förutspår Svenska Yles korrespondent i Bryssel, Rikhard Husu. Planeringen av EU:s långtidsbudget, klimatfråga och brexit sätter en prägel på ordförandeskapet.

Läs också