Hoppa till huvudinnehåll

Historikerns råd till Finland inför EU-ordförandeskapet: "Satsa på träbyggande"

Gunnar Wetterberg i Brantevik
Historikern Gunnar Wetterberg vid sommarstället i Brantevik på Österlen. Ännu bättre trivs han i sin egen 12 hektar stora skog i norra Skåne. Gunnar Wetterberg i Brantevik Bild: Yle/Stefan Brunow Gunnar Wetterberg

Finland borde se till att EU får en ordentlig koldioxidskatt med så bred anslutning som möjligt. Finland och Sverige har också ett annat gemensamt intresse: att främja träbyggande.

– Det förlänger kolsänkan och suger upp så mycket koldioxid som möjligt. Det säger historikern, Fråga Lund-experten, skogsbonden och fackboksförfattaren Gunnar Wetterberg.

Han ställer sig instinktivt under den enda lönnen i havet av vresrosor som håller ihop den vindpinade strandsanden i det exklusiva Brantevik.

I sin senaste bok Träd beskriver Wetterberg klimatförändringen under värmetiden som började 7000 år f.Kr.

Då bredde ädel lövskog ut sig över hela södra Sverige, ända upp till mellersta Norrland och sydvästra Finland. Bokskogar klättrade ända upp i Mälardalen.

I Skandinavien låg medeltemperaturen två grader över 1900-talets.

Snart är vi där igen.

Då var det jordaxelns lutning som gjorde att temperaturen steg över hela jorden. Värmetidens Norden påminner om dagens norra Frankrike.

Sverige och Finland skapades ur skogen, konstaterar Wetterberg.

– EU borde satsa mer på träbyggande när forskningsanslag fördelas. Det är ett konkret sätt att främja klimatmålen. EU:s budget är en viktig fråga under Finlands ordförandeskap.

Den tyngsta frågan som berör varje finländare är ändå Europas handelspolitik. Där ingår också hotet om en hård brexit - det vill säga att Storbritannien lämnar EU den sista oktober utan några ersättande handelsavtal.

– Ordförandelandet kommer att vara tvunget att prioritera. Det ska utses en ny kommissionsordförande efter Jean-Claude Juncker och hela spelet kring brexit, där vi ännu inte ens vet vem som blir Storbritanniens nästa premiärminister.

När det gäller brexit, var beredd på att hela havet kan komma att storma.― Gunnar Wetterberg

Finland tillhör dem i EU som är mest observanta på säkerhetspolitiken.

– Jag kan tänka mig att Finland har ett intresse av att påverka Macrons förslag om intimare försvarssamarbete i EU.

En handelskris mellan USA och Kina är det största hotet mot EU på kort sikt. Om EU kan bidra till att minska hotet om handelskrig så vore det väldigt bra, säger Wetterberg.

öppna landskap i Danmark
Vart tog träden vägen? På den danska tiden var Skåne det skogrikaste landskapet. öppna landskap i Danmark Bild: Håkan Skog skogar,rybs

Gunnar Wetterberg återvänder ändå helst till skogstemat. Här i sydöstra Skåne försvann skogen i och med de svenska jordbruksreformerna på 1800-talet. De medeltida byarna försvann eller flyttades och ny åkermark plöjdes.

Han trivs därför bäst i sin egen skog i Fagerhult.

– Jag har en blandskog där eken är dominant och boken är det näst vanligaste trädet. Och den ser ut som skogen gjorde i Skåne före det intensiva skogsbrukets tid.

När jag var skogsbonde i Småland hade jag hundra hektar, nu har jag så lite att man knappt kan se den. Den har jag mest för nöjes skull. Och för att jag ska slippa gå på gym.

Den 29 november föreläser Gunnar Wetterberg om den nordiska skogens historia och framtid på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo.