Hoppa till huvudinnehåll

Stort tryck på hemvården i Österbotten – fler än tio klienter per vårdare i vissa kommuner

Äldre man sitter på en stol och tittar bort. I förgrunden ser man handtagen till en rollator.
Äldre man sitter på en stol och tittar bort. I förgrunden ser man handtagen till en rollator. Bild: Mostphotos/Michael Erhardsson äldreboende,ålderdomshem,äldre,äldreomsorg,äldrearbete,Rollator

Allt fler kommuner satsar på hemvården, men det är stora skillnader i personalresurserna. I Malax och Närpes har en vårdare i medeltal färre än fem klienter. I Korsnäs, Vasa och Kristinestad är det i sin tur fler än tio klienter per vårdare.

Andelen äldre i de österbottniska kommunerna ökar och det finns ett stort tryck på äldreomsorgen. Kristinestad, Kaskö, Närpes och Malax är de kommuner där andelen över 75-åringar är som högst.

Minst över 75-åringar i förhållande till befolkningen finns det i sin tur i Larsmo, där knappa sex procent av befolkningen är över 75 år.

Överlag är åldersstrukturen ganska hög i Österbotten. Många kommuner ligger över landets medeltal på 9,9 procent.

Allt fler satsar på hemvården

I och med en stor andel äldre, finns det också ett stort behov av vård i Österbotten. Vissa klienter har platser på serviceboenden, men i allt större utsträckning har man börjat satsa på hemvården i kommunerna.

Men vardagen ser väldigt olika ut i olika kommuner, till exempel när det gäller antalet klienter per hemvårdare.

I Malax och Närpes har en vårdare i medeltal färre än fem klienter. I Korsnäs, Vasa och Kristinestad är det i sin tur fler är tio klienter per vårdare.

Det här korrelerar också med hur många besök per klient som vårdarna hinner med under ett år.

I Kristinestad gör hemvårdspersonalen 151 besök per klient årligen, den lägsta siffran i Österbotten.

Också Kaskö och Korsnäs har relativt få besök per klient, medan man i Närpes och i Jakobstadsregionen gör klart mest besök per klient.

Svårt att rekrytera

En orsak till att flera kommuner har få vårdare i jämförelse med antalet klienter är svårigheten att rekrytera personal. Det finns många lediga befattningar, men få sökanden.

- Många vårdare flyttar utomlands i hopp om bättre löner. Om vårdarna här kunde få lite högre löner, kunde vi kanske hålla dem kvar i landet, säger Elisabeth Sjöberg, vårdarbetschef i Kristinestad.

Men det går inte alltid ihop med kommunernas kärva ekonomi. I Kaskö där bokslutet i flera år visat ett minusresultat är det svårt att anställa mer folk till äldreomsorgen, då det helt enkelt inte finns pengar för det.

- Vi har gemensam personal för serviceboenden och hemvården, så vi får helt enkelt placera dem dit där det finns störst behov, konstaterar Tuulikki Leppäniemi, ansvarig skötare inom social- och äldreomsorg i Kaskö.

en vårdare håller en klient i handen.
en vårdare håller en klient i handen. Bild: Mostphotos / Arne Trautmann äldre,äldreomsorg,äldreboende,äldreservice,vårdare,anhöriga

I och med att det är svårt att locka personal till periferin har man i Kristinestad och Kaskö inlett ett samarbete med Yrkesskolan Vamia i Vasa.

- Vamia satsar på utlokaliserad utbildning, vilket innebär att eleverna kan få praktisk utbildning i Kristinestad och Kaskö via läroavtal, säger Sjöberg.

- Det här är ett bra sätt att få eleverna så att säga in i systemet och då är chansen större att de vill stanna kvar efter att de är färdiga med sin utbildning.

Samarbetet har pågått i ett år, men det är ännu för tidigt att säga om det kommer att ha önskad effekt.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten