Hoppa till huvudinnehåll

Ny forskning visar att skogsindustrins klimatpåverkan är större än uppskattat

Timmer i hög.
Man borde producera mer hållbara produkter av trä. Timmer i hög. Bild: Yle/Erica Vasama auguststranden

En ny forskning visar att skogsindustrins reformtakt är långsam. Forskarna ifrågasätter industrins möjlighet att komma fram med snabba lösningar för att sakta ner klimatförändringen.

Enligt Finlands miljöcentral, Östra Finlands universitet och Naturresursinstitutets undersökning orsakar skogsindustrin mera växthusgasutsläpp i jämförelse med hur mycket den binder koldioxid i skogarna och träprodukter än trott.

Koldioxidutsläppen från rekordstora skogsavverkningar påverkar även en längre tid än vad man har beräknat tidigare.

Enligt forskarna orsakar antalet avverkningar som nu finns nästan lika mycket klimatutsläpp årligen som trafiken.

- Vi skjuter oss själva i foten när det gäller koldioxid, vilket man borde göra något åt. Produktpaletten borde man ändra på grundligt och alla bevarandestrategier borde tas i bruk.

- Med det här kan man inte nödvändigtvis nolla ut de negativa påverkningarna, eftersom man måste minska på utsläppen snabbt, sammanfattar forskningens huvudskribent, professor Jyri Seppälä från Finlands miljöcentral.

Den klimatskada som skulle orsakas av tilläggsavverkningar är dubbelt så stor som man tidigare har räknat med säger forskarna.

Icke-hållbara produkter

Åtminstone gör man i dagens läge träprodukter som inte är tillräckligt hållbara ut klimatsynvinkel.

Ändringen mot det bättre alldeles för långsamt enligt forskarna.

Situationen påverkas av att skogsindustrins förädlingsgrad har blivit lägre eftersom det finns en stor efterfrågan av pappersmassa i Asien.

Utvecklingen borde vara den motsatta, finska träprodukter borde förädlas mera.

De borde ha en längre livstid och kunna ersätta produkter som är skadliga för klimatet.

- Vi använder naturresurser på ett lite galet sätt. Vi håller på att tömma råvaropotentialen i en situation där vi med tanke på klimatet inte har så bra produkter, säger professor Seppälä. .

Ett problem med tanke på hur skogsindustrin belastar klimatet är även det omfattande brännandet av trä.

I Finland bränner man trävirke i exempelvis kommunala kraftverk och ved i eldstäder i hemmen.

Sovrum med vedspis
Sovrum med vedspis Bild: Mostphotos / Alex Tihonov eldstad,spisar,vedspisar,bostäder,boende

Det är ändå en betydande del som bränns i massafabrikernas egna kraftverk. Skogsindustrin använder själv hälften av energin som man får då man bränner trävara.

För att göra massa måste man söndra massaved i små delar vilket kräver energi. Därför är massafabrikerna en av de största elförbrukarna. Många tätorter värms också upp med hjälp av trä från skogsindustrin.

Forskarna ifrågasätter det vettiga i att använda värdefull trävara till elektricitet och värme.

Skogsindustrin säger att man producerar sina produkter huvudsakligen koldioxidfritt. Dessutom har Finland uppnått EU:s produktionsmål för förnybar energi tack vare skogsindustrins avverkade träd, enligt skogsindustrin.

När det gäller papperets och kartongens klimatpåverkan kan den i fortsättningen vara negativ. Nackdelarna med att producera dem kan vara större än fördelarna ur ett klimatperspektiv

Viskos ett alternativ

Han säger också att träet från avverkningarna borde användas till väldigt annorlunda produkter.

En möjlig produkt kunde vara viskos, som kan tillverkas av pappersmassa.

Den kunde ersätta bomull och plastfiber. På grund av de miljöskador bomullsodlingen orsakar borde den ersättas med förnybara träråvaror.

Forskningen har publicerats i vetenskapliga tidskriften Journal of Enviromental Management.

Vad är en kolsänka?

Kolsänkor är natur som binder koldioxid, det vill säga till exempel skogsmark, kärr, åkrar och till och med hav.

EU:s och Finlands klimatmål innebär att vi måste minska på våra utsläpp med 40 procent fram till år 2030. Regeringens satsningar på ökat skogsbruk betyder att skogen i Finland binder mindre koldioxid.

Ökad skogsavverkning innebär alltså mindre kolsänkor, vilket i sin tur innebär högre krav på att minska på utsläppen inom andra sektorer i Finland.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel Uusi tutkimus osoittaa metsätalouden ilmastovaikutukset arvioitua suuremmiksi – Professori: "Käytämme luonnonresurssia vähän hullulla tavalla" skriven av Kari Ikävalko.