Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg vill att alla barn ska kunna leka i stadens parker

Lekpark i Svartå.
Nu ska man kartlägga hur parkerna kunde göras bättre för alla. Så här ser lekparken ut i Svartå. Lekpark i Svartå. Bild: Yle/Christoffer Westerlund lekparker,klätterställning,Raseborg,Västnyland,svartå

Raseborg ska utreda hur lekparkerna kunde anpassas bättre för barn och vårdnadshavare med funktionsvariationer.

Det är fullmäktigeledamot Anita Westerholm (SFP) som lämnat in ett initiativ kring tillgängligheten i stadens lekparker.

Tekniska nämnden tog ställning till initiativet på sitt möte i juni och beslöt att gå vidare med att konsultera bland annat handikapprådet och stadens parkenhet.

I initiativet begärs en utredning om hur väl anpassade lekparkerna är för olika användargrupper. Westerholm efterlyser också en uppskattning av kostnaderna för förbättringarna.

Lejonparken i ekenäs.
Lejonparken i Ekenäs. Lejonparken i ekenäs. Bild: Matilda Salo / Yle Raseborg,Västnyland,Ekenäs,lekparker,lejonparken

Fiskars lekpark nämns som ett exempel på en park som kompletterats med leksaker för personer med sinnesnedsättning. Där finns till exempel ett slaginstrument.

I initiativet nämns även bland annat vikten av parkens underlaget för barn och vuxna som rör sig med rullstol.

Läs också