Hoppa till huvudinnehåll

Drönarens popularitet förändrar också polisens sätt att arbeta: "Man ska se 360 grader nuförtiden"

överkonstapel vesa hanski har full polisdräkt på i mörkblått och med olika polismärken på.
Överkonstapel Vesa Hanski säger att sunt bondförnuft räcker långt, än så länge. överkonstapel vesa hanski har full polisdräkt på i mörkblått och med olika polismärken på. Bild: Yle/Jasmine Nedergård Vesa Hanski,polisen,åbopolisen

När det sker olyckor och kollisioner så dyker de allt oftare upp. Drönarna. De har nu också blivit så allmänt förekommande att de börjat påverka polisens verksamhet, säger överkonstapel Vesa Hanski.

I helgen brann det vid Toppå avfallscentral. Där flög en drönare ovanför brandplatsen, vilket kunde ha påverkat myndigheternas möjlighet att använda luftrummet.

Polisen behövde därför få bort drönaren från platsen.

I höstas upptäcktes också drönare flera gånger vid helikopterplattan på Åbo universitescentralsjukhus, vilket äventyrade patientsäkerheten.

Brand på Toppå avfallscentral i Åbo.
Det gäller att få bukt på nyfikenheten på olycksplatser, uppmanar överkonstapel Vesa Hanski. Han jämför drönarflygningar med hur människor tar fram mobilen när det skett en olycka. Brand på Toppå avfallscentral i Åbo. Bild: Yle/Marie Söderman Åbo,Toppå avfallscentral

"Man måste ta drönare i beaktande nuförtiden"

Drönare syns mer och mer i stadsbilden, även i Åbo, vilket till och med förändrat polisens sätt att arbeta.

Det säger överkonstapel Vesa Hanski vid Åbopolisen.

- Förr såg man bara framåt, men nu måste man också se uppåt. På det sättet måste man ta drönare i beaktande nuförtiden.

Vi måste titta mer uppåt vid större tillställningar än tidigare. Man ska se 360 grader nuförtiden, upp och ner, åt sidan och överallt.

Det här betyder att det gäller att vara mer alert när det till exempel handlar om hemfrid och rätten till ett privatliv.

- Så om en drönare filmar någonting som ska hållas skyddat så måste vi se till att det begränsas.

drönare vid invigningen av nickby hjärta 07.10.16
Drönare är en leksak, men också ett verktyg, säger Vesa Hanski. Men man ska respektera människors rätt till ett privatliv. drönare vid invigningen av nickby hjärta 07.10.16 Bild: Yle/Stefan Härus obemannade luftfarkoster,nickby hjärta

Polisen behöver också egna drönare

Polisen har också i dag egna utbildade flygare, som resten av poliskåren kan ty sig till vid frågor och funderingar.

Dessutom använder polisen själv drönare ibland.

- Ur myndighetsperspektiv har vi stor nytta av drönarna. Vid en olycka kan vi till exempel få en bra överblick och ta bilder som även går att använda i rätten.

"Mycket är oreglerat gällande drönarflygning"

På våren ändrades polislagen så att polisen har mera möjligheter att ingripa när det gäller drönarflygning.

Idag kan polisen därför ingripa vid farosituationer genom att söka rätt på personen som flyger drönaren, och uppmana hen att ta bort drönaren.

Om det gäller livshotande faror kan myndigheter också tvinga ner drönaren, säger överkonstapel Vesa Hanski.

- Enligt min erfarenhet är mycket ännu oreglerat, så det är bra med mer lagstiftning. Ofta när det kommer nya saker och fenomen hänger ju inte lagstiftningen riktigt med.

Tänk på det här när du flyger drönare

Fem punkter för dig som ska flyga drönare:

- Ha alltid drönaren inom synhåll.

- Flyg inte ovanför folkmassor.

- Flyg alltid på lägre än 150 meters höjd.

- Stör inte andra människors privatliv när du fotar eller filmar med drönare

- Du måste hålla dig på fem kilometers avstånd från en flygplats och då flyga på bara 50 meters höjd

Källa: droneinfo.fi

Bondförnuft räcker - än så länge

Hanski ser därför positivt både på den utökade lagstiftningen och EU:s direktiv om att alla som flyger drönare måste gå en kurs efter nästa sommar.

- Det är en bra sak, eftersom all information om hur man får använda en drönare och hur man ska göra är bra.

Själv säger han att bondförnuft än så länge räcker långt. Fundera över var du flyger, och vad du tittar på.

- Man ska inte titta in i andras vardagsrum via fönstret och inte flyga över människor eller platser som det annars är förbjudet att flyga över.

Vill man veta mer om var det är förbjudet att flyga med drönare ska man gå in på dronekartta.fi. På webbsidan droneinfo.fi finns information om vad som gäller för drönarflygning i Finland.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland