Hoppa till huvudinnehåll

Ett steg närmare omfattande jour för Vasa centralsjukhus – men extra finansiering verkar utebli

Vasa centralsjukhus.
Vasa centralsjukhus. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Vasa centralsjukhus,Vasa,vasa sjukvårdsdistrikt

Regeringens förslag om omfattande jour vid Vasa centralsjukhus har nu gått vidare på remissrunda. Däremot verkar det inte bli någon extra finansiering, vilket överraskar Anna-Maja Henriksson (SFP).

I det nya regeringsprogrammet finns ett löfte om att Vasa centralsjukhus ska bli en del av nätverket med sjukhus som har omfattande jour.

På onsdagen kunde familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) meddela att regeringens förslag nu skickas på remissrunda.

- Det här är säkert ett stort och viktigt beslut för Vasaområdet. Och det här är nu en signal att vi går snabbt framåt, säger Kiuru.

Kostnaderna för att uppgradera sjukhuset för omfattande jour beräknas uppgå till en miljon euro. En summa som också finns inskriven i regeringsprogrammet.

Extra finansiering uteblir – en miljon kan bli några tiotusen euro

Nu verkar den extra finansieringen ändå inte bli av. Social- och hälsovårdsministeriet har ett sparkrav på 350 miljoner euro. Vilket de tänker minska till 349 miljoner.

Den extra miljonen kommer då ändå inte gå till Vasa sjukvårdsdistrikt utan ska fördelas mellan alla landets kommuner.

Vilket betyder att den andel som Vasa sjukvårdsdistrikts ägarkommuner kommer att få sammanlagt är kring 30 000 euro.

Något som överraskar justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP), som varit aktiv med att lyfta fram att VCS borde få omfattande jour.

- I regeringsförhandlingarna har vi diskuterat utgående från det att Vasa centralsjukhus ska få omfattande jourstatus och man har beräknat att det handlar om en miljon och den summan finns upptecknad. Så om här finns en annan tolkning av det är det något som avviker från det vi talat om hittills.

Henriksson säger att hon enbart hört om dessa uppgifter från media och att hon behöver få en redogörelse av ministern.

- Vi behöver titta noggrannare på det här, säger Henriksson. Jag tycker naturligtvis att det är viktigt att man håller sig till regeringsprogrammet också i den här frågan, säger Henriksson.

Kiuru säger att miljonen inte är det viktigaste just nu, utan det politiska beslutet.

- Fokus är nu på att riksdagen kan fatta beslut om den omfattande jouren i Vasa genast efter sommarlovet, säger Kiuru.

I slutändan är det riksdagen som fattar det slutliga beslutet hur pengarna fördelas.

VCS: Vi hann inte börja förvänta oss miljonen

På Vasa centralsjukhus tar man saken med ro. Arja Tuomaala, ledande överskötare vid Vasa centralsjukhus, säger att de var förberedda på att pengarna kanske inte skulle komma.

- Vi var först glada över att få de här pengarna, men vi hörde att andra distrikt inte fått pengar när omfattande jouren kom. Så vi började vara lite tveksamma, att är det så bra att vi kan få den här miljonen, säger Tuomaala.

Skulle pengarna ha behövts?

- Alltid behöver man pengar. Men det är inte alldeles nytt för oss, vi har neurologiska läkare så det är bara dejourerande som vi måste få några tjänster mer till. Det är de som kommer att påverka nästa års budget. Då man måste sätta lite mer pengar dit, säger Tuomaala.

Ifall Vasa centralsjukhus får omfattande jour, behöver man bland annat rekrytera ytterligare två neurologer för att säkerställa neurologisk jour dygnet runt. Rekryteringen kommer att inledas så fort statusen är klar.

Regeringens plan är att den här propositionen - eller lagförslaget - lämnas till riksdagen i höst - och att den omfattande jouren i Vasa står till buds från och med årsskiftet.