Hoppa till huvudinnehåll

Svårt att under kvällar och helger få hemvård på svenska i Åbo

en vårdare håller en klient i handen.
Att kunna kommunicera med sin hemvårdare är viktigt för en god vård. en vårdare håller en klient i handen. Bild: Mostphotos / Arne Trautmann äldre,äldreomsorg,äldreboende,äldreservice,vårdare,anhöriga

Likt många andra kommuner i Finland har Åbo stad ständigt problem med personalbrist inom hemvården. Det här har blivit problematiskt för de svenskspråkiga äldre som inte kan lita på att de alltid besöks av en hemvårdare som kan svenska.

Speciellt kvällstid och under helgerna kan det hända att en svenskspråkig klient inte får tala sitt modersmål med hemvårdaren.

Kjell Wennström, som sitter i social- och hälsovårdsnämnden för SFP tycker att personalbristen inte är den enda orsaken till problemet.

- Åbo stad lyckas inte kombinera de hemvårdare som kan svenska med klienter som önskar sig svenskspråkig vård. Det här är för att hemvården i Åbo är indelad i olika distrikt och i varje distrikt kanske det inte jobbar någon som kan svenska. Men man verkar heller inte ha koll på vem i personalen som kan svenska, säger Wennström.

Kjell Wennström tittar in i kameran.
Kjell Wennström sitter i Åbo stads social- och hälsovårdsnämnd och är oroad över att svenskspråkiga äldre inte får vård på sitt modersmål. Kjell Wennström tittar in i kameran. Bild: Ida-Maria Sola/YLE Svenska folkpartiet i Finland,kjell wennström

Språket beaktas inte alltid då vården planeras

Språket är inte ett kriterium då Åbo stad planerar vilken hemvårdare som ska besöka vilken klient.

Åbo är indelat i 22 hemvårdsdistrikt, och en klient som bor i ett visst område besöks av de hemvårdare som jobbar i just det området.

Arbetsturer planeras inte så att en svenskspråkig vårdare skulle besöka en svenskspråkig klient.

- Det handlar nästan om att ha god tur, svarar servicehandledare Christa Lindholm på frågan om man kan få svenskspråkig hemvård under kvällarna i Åbo.

Christa Lindholm sitter vid sitt skrivbord.
Christa Lindholm är servicehandledare på Åbo stad och ger rådgivning i frågor som gäller äldre personers hälsa och hemvård. Christa Lindholm sitter vid sitt skrivbord. Bild: Ida-Maria Sola/YLE Hemvård för åldringar

Lindholm säger att det inte skulle vara möjligt att ha en svenskspråkig hemvårdare som skulle åka runt i Åbo till alla svenskspråkiga klienter, eftersom största delen av arbetstiden då skulle gå åt till att sitta i bil.

Lindholm menar att bristen på vårdpersonal gör det hela svårare. Speciellt tvåspråkiga närvårdare är svåra att få tag på.

Lagen tydlig med att man har rätt till vård på svenska alla dagar i veckan

Det verkar alltså som att det i många fall hänger på tur ifall man råkar få hemvård på sitt modersmål.

Däremot står det väldigt tydligt i språklagen att myndigheterna i sin verksamhet självmant ska se till att individens språkliga rättigheter förverkligas i praktiken.

I social- och hälsovårdslagen står det också att tvåspråkiga kommuner, som Åbo, ska ordna hälsovård så att klienterna blir betjänade på de språk de själva valt.

Så som situationen ser ut i Åbo just nu strider den mot lagen.

Vårdare håller äldres hand.
Vårdare håller äldres hand. hemvård,vård (omsorg),hemvårdare,senior,Äldreomsorg

På Åbo stad är man medvetna om problemet men säger att det är svårt att hitta någon lösning. Äldreomsorgens servicechef Eira Helin säger att det är beklagligt att den svenska servicen inte kan tryggas.

- Att det är brist på vårdpersonal gör att det är svårt att rekrytera svenskspråkig personal. Åbo stad gör redan nu allt som kan göras för den svenskspråkiga servicen, säger Helin.

Kjell Wennström tycker att situationen är mycket problematisk. Han menar att Åbo stad inte organiserar sin hemvård så att man får svenskspråkig service.

Han säger likt Lindholm att det hänger på tur ifall hemvårdaren som kommer på kvällen kan svenska eller inte.

”Det verkar som om Åbo stads hälsovårdssektor inte har organiserat sin verksamhet på ett sådant sätt så att de kan säkerställa svenskspråkig service där den skulle behövas.”― Kjell Wennström

Wennström menar att problemet grundar sig i att man försöker ordna den svenskspråkiga och finskspråkiga hemvården på samma sätt, utgående ifrån fysiska distrikt istället för att försöka para ihop vårdare och klient som pratar samma språk.

Janna Lehtimäki som är enhetschef på folkhälsan i Åbo tycker däremot att hemvården på svenska fungerar bra.

Folkhälsan erbjuder hemvård på svenska mellan 8 och 16 på vardagarna och Åbo stad köper dessa tjänster av Folkhälsan. Men på kvällarna och helgerna är det Åbo stad som har hand om hemvården.

Janna Lehtimäki tittar in i kameran.
Janna Lehtimäki är enhetschef på Folkhälsan. Janna Lehtimäki tittar in i kameran. Bild: Ida-Maria Sola/YLE Samfundet Folkhälsan

Folkhälsan hoppas på att kunna utvidga sin verksamhet också till kvällar och veckoslut, det här skulle också göra det lättare att få svenskspråkig hemvård i Åbo under alla dagar i veckan.

Handledning och rådgivning för äldre personer i Egentliga Finland ges på svenska på numret 02-2626174 varje vardag mellan klockan 9 och 12. Både äldre och deras anhöriga kan ringa numret för att få information om den vård som erbjuds och hur man ska gå till väga om man känner att man behöver mer stöd och hjälp i vardagen.

Läs också