Hoppa till huvudinnehåll

Trump fick ge sig: USA frågar inte invånare om medborgarskap

Aktivister demonstrerade i förra veckan utanför Högsta domstolen i Washinton mot förslaget om medborgarskapsfrågan i samband med folkräkningen.
Aktivister demonstrerade i förra veckan utanför Högsta domstolen i Washinton mot förslaget om medborgarskapsfrågan i samband med folkräkningen. Aktivister demonstrerade i förra veckan utanför Högsta domstolen i Washinton mot förslaget om medborgarskapsfrågan i samband med folkräkningen. Bild: EPA-EFE/JIM LO SCALZO USA,medborgarskap,invandring

President Trump har fogat sig till Högsta domstolens beslut om folkräkningen. Nu avstår man från att fråga om medborgarskap i den detaljerade amerikanska folkregistreringen.

2020 Census är en omfattande registrering av samtliga personer som är bosatta i USA. Den här gången har frågan politiserats.

President Trump höll redan på att skjuta upp hela registreringen när han inte fick som han ville. Bland annat medborgarrättsorganisationerna och Demokratiska partiet har protesterat mot presidentens planer.

Alla bostadsadresser kollas

Folkräkningen genomförs vart tionde år i en stor byråkratisk process. Den här sommaren kartläggs samtliga platser där människor kan bo i USA. Därefter sänds registreringsblanketter ut.

Den som låter bli att svara per brev eller internet får ett personligt besök, för att alla ska nås. Mer än 100 000 tillfälliga tjänstemän anställs för att göra hembesöken och behandla blankettinformationen.

Nästa år är det dags igen, och det är fråga om en omfattande mängd blanketter och dokument som används. Tryckningen startar ett år i förväg.

Tryckningen inleddes trots tvisten

Nu meddelar de amerikanska myndigheterna att tryckningen av materialet har inletts, utan den kritiska frågan om medborgarskap.

President Trump ville att man skulle fråga var och en om deras medborgarskap. Det väckte stort motstånd i alla instanser.

Först var det den demokratiska majoriteten i representanthuset som började behandla frågan bland annat genom utfrågningar i utskott. Handelsminister Wilbur Ross är ansvarig för genomförandet av hela frågeproceduren.

"Löjligt" att inte fråga om medborgarskap

När president Trump inte heller fick som han ville i Högsta domstolen övervägde han att fördröja hela folkräkningen.

Trump ansåg det ”löjligt” att ha en folkräkning utan att fråga om medborgarskap. Men frågan har inte funnits med sedan 1950.

Kritikerna hänvisar till att grundlagen, som inte säger något om en kartläggning av medborgarskap, utan endast om antalet bosatta i USA.

Man befarar att många papperslösa invandrare undviker att svara eller ger felaktig information. Registreringen kunde uppfattas som en kartläggning av illegala immigranter som hotas av utvisning.

Avgörande information om pengar och makt

Indelningen av valdistrikt och fördelningen av mandat är beroende av folkregistreringen. Informationen om delstaternas och kommunernas befolkningstal revideras vart tionde år.

Också budgetmedel och resurser i de olika delarna av landet fördelas enligt folkregistreringen.

Källor: AP, CNN, Census.gov

Läs också