Hoppa till huvudinnehåll

Havsvattnets kvalitet undersöks i plastsäckar i Tvärminne

Vad händer då organiskt material från land rinner ut i havet? Det ska Tvärminne zoologiska station i Hangö ta reda på i ett internationellt experiment, Jomex.

Tvärminne zoologiska station i Hangö har massiva akvarier ute i havet. Det är frågan om 13 plastsäckar med havsvatten som är ungefär 2 000 liter per styck och de är placerade på en flotte.

Stationen tar prover varje dag och följer med vad som händer med planktonsamhället, bakterier, växtplankton och djurplankton.

Timo Tamminen och Jukka Seppälä häller humus. Experiment
Jukka Seppälä och Timo Tanninen häller humus i en av säckarna med havsvatten. Det gör de för att forskarna ska kunna se hur humus påverkar vattenkvaliteten. Timo Tamminen och Jukka Seppälä häller humus. Experiment Bild: Joanna Norkko Tvärminne zoologiska station,Tvärminne,Västnyland,Hangö,klimatförändring,syke

Joanna Norkko, tf direktör och forskningskoordinator vid Tvärminne forskningsstation, berättar att man tillsatt organiskt material i en del säckarna på flotten så att vattnet blir brunt.

- Det finns också säckar där man tillsatt näringsämnen, alltså fosfor och kväve, som vanligtvis leder till övergödning. I andra säckar finns det både näringsämnen och humus.

Det finns också kontrollsäckar med havsvatten med allt som finns naturligt i vattnet.

Forskarna följer sedan med skillnaderna i vattenkvaliteten i de olika säckarna.

Experiment i Tvärminne
Säckarna finns på en flotte utanför Tvärminne zoologiska station i Hangö. Experiment i Tvärminne Bild: Elin Lindehoff Tvärminne zoologiska station,Tvärminne,Västnyland,Hangö,klimatförändring,humus

Joanna Norkko berättar att forskarna undersöker vad som händer med allt extra kol som kommer ut i kustvattnet och hur det påverkar näringsväven och närsaltsdynamiken.

- Forskarna förutspår att klimatförändringen leder till mera regn i framtiden, då kan mera humusämnen från land sköljas ut i havet, beroende på hur vi sköter markerna.

Experimentet handlar också om att ta fram metoder för jord- och skogsbruk så att näringen och organiska material hålls på land i stället för att sköljas ut till havs.

Internationellt projekt

Experimentet är en del av ett stort sameuropeiskt projekt med 20 olika parter.

De ska utveckla metoder för att utföra de här projekten bättre. Liknande experiment har gjorts i decennier, men det är första gången som man automatiskt kan mäta vad som händer i säckarna.

Mätinstrumenten finns på flotten, i en rund vit byggnad som liknar en liten stuga.

Pasi Ylöstalo sitter vid vad som ser ut att vara invecklad apparatur.
Pasi Ylöstalo kontrollerar mätinstrumenten inne i stugan på flotten. Pasi Ylöstalo sitter vid vad som ser ut att vara invecklad apparatur. Bild: Joanna Norkko Tvärminne zoologiska station,Tvärminne,Västnyland,Hangö,klimatförändring,Pasi Ylöstalo

Finlands miljöcentral har utvecklat mätinstrumenten som finns i stugan. Där finns mätare som hela tiden håller koll på vad som händer i säckarna och skickar data till forskarna.

Experimentet med säckarna sker under två veckor, nästa vecka är experimentet över och sedan ska resultaten analyseras.

Joanna Norkko tror att de första rapporterna om vattenkvaliteten är färdiga i höst.

Alf och Joanna Norkko
Tf direktör och forskningskoordinator Joanna Norkko och professor Alf Norkko. Alf och Joanna Norkko Bild: Veronica Montén / Yle Västnyland,Tvärminne zoologiska station,Tvärminne,Hangö,klimatförändring,forskning

Det finns liknande projekt ute i världen. I Europa görs motsvarande experiment i Östersjöns brackvatten och i Norges saltvatten.

Det kommer också att utföras i sjöar med sötvatten i Danmark och vid Kreta i Grekland där vattnet är salt, men klimatet annorlunda.

Därefter jämförs resultaten på vattenkvaliteten.

Artikeln baserar sig på Veronica Monténs intervju med Joanna Norkko.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland