Hoppa till huvudinnehåll

Ett år efter reformen: svårare att få tag på taxi i glesbygden

Taxichaufför står utanför en taxi
Kenth Sjöman är vd och arbetar som taxichaufför i Vasa. Taxichaufför står utanför en taxi Bild: Yle/August Treier taxibilar,kenth sjöman

Den nya taxilagen innebar bland annat att taxichaufförerna och -bolagen fritt kan prissätta taxiresorna och det behöver inte finnas någon taxamätare i taxibilen. Kenth Sjöman som är vd och taxichaufför säger att det är lättare att driva taxibolag efter reformen men att antalet taxibilar på kvällen och natten har minskat.

Sjöman säger att man i Vasa inte märkt av någon större skillnad efter taxireformen. En förändring som däremot skett är att tyngdpunkten på taxitrafiken är på dagtid. Enligt Sjöman beror detta på att det inte längre finns någon dejoureringsplikt .

Taxichaufför i en taxi
Kenth Sjöman. Taxichaufför i en taxi Bild: Yle/August Treier taxibilar,kenth sjöman

Efter reformen är det flera som väljer att köra dagtid i Vasa, vilket innebär att det är mindre taxibilar i trafiken på kvällen och natten. Sjöman säger att detta resulterar i att inkomsten blir mindre än tidigare.

- Tendensen ser ut att vara att de som har några bilar från förr utökar medan de mindre företagen med en bil faller bort eller kämpar vidare, men de får det svårare, säger Sjöman.

Enligt Kenth Sjöman har det efter reformen blivit lättare att driva taxiföretag, eftersom det är mycket friare. Det positiva är att man kan köra och idka verksamhet där det behövs då man inte längre är bunden till någon viss ort.

Gick från tre till två taxibilar

För Ann-Kristin Grankulla som arbetar som taxichaufför i Larsmo ledde reformen till stora förändringar. Grankulla säger att då priserna på FPA-skjutsarna ändrades och blev färre var man tvungen att sälja bort en bil eftersom det inte längre lönade sig att ha en anställd enbart för de körturerna.

- Det lämnade knappt någon lön till chauffören, så vi beslutade att sätta bort en bil, säger Grankulla.

Enligt Grankulla har reformen påverkat landsbygden både positivt och negativt. Hon säger att man efter reformen inte längre är begränsade till ett område, utan kan vid behov köra på andra platser ifall det inte finns egna kunder som ska köras.

- En fördel är att vi nu kan fara in till Jakobstad och ta upp kunder, men nackdelen är att de från Jakobstad kan göra samma sak i Larsmo, säger Grankulla.

En bild av en taxistolpe.
Efter taxireformen är bolagen inte begränsade till ett visst område. En bild av en taxistolpe. Bild: Tiina Jutila / Yle taxibilar

Läget påverkar

Ralf Wilson som kör taxi i Närpes säger att själva lagen inte har påverkat dem. Men en sak som förändrats är att de kan bestämma sina egna priser i och med att prissättningen blev fri efter reformen. Däremot säger han att de förlorat 95 procent av FPA-körningar efter reformen.

- Vi bor på ett lite dåligt ställe, så när folk plockas upp i Närpes centrum och Kristinestad lämnar det nästan inget kvar i västra Närpes, säger Wilson.

Wilson anser att taxibolagen på landsbygden påverkats på ett annat sätt än de i städerna, i alla fall i Närpes. Wilson säger att det blivit svårare att få tag på en taxibil på kvällen och nätterna, och detta beror enligt honom på att jourplikten försvann.

- Det är många som hellre sover än kör en körning på 20-25 euro, säger Wilson.

Främst hört negativt

På Taxiförbundet har man främst hört negativa saker om hur det blev efter reformen. Kai Andersson, ordförande på Taxiförbundet, säger att det som varit negativt är att när man slopade dejoursplikten och orterna var taxibilarna måste stanna har glesbygden i högre grad blivit utan service, speciellt under de tider på dygnet då efterfrågan inte är stor, alltså under kvällar och veckoslut.

Kai Andersson kör taxi.
Kai Andersson är ordförande på Taxiförbundet Kai Andersson kör taxi. Bild: Yle/Victoria Wirén porträtt,taxichaufförer,kai andersson

Andersson säger att det efter taxireformen blev enklare att köra taxi, och att man sett en ökning i antalet taxibolag, men dessa har koncentrerat sig på huvudstadsregionen och större städer såsom Åbo och Tammerfors.

Däremot har det inte kommit många nya till glesbygden eller mindre städer. Enligt Andersson är det efterfrågan som ligger bakom detta.

- När taxibolagen får välja själva vill de inte komma dit där det finns en mindre efterfrågan. Den största mängden av bilar har kommit till Helsingforscentrum, säger Andersson.

Det finns inte en väg tillbaka

Kai Andersson säger att taxibranschen inte kommer återgå till en likadan reglering som före reformen och i och med det kommer det inte finnas någon plikt att köra på orter där det inte finns en efterfrågan.

- Vi måste koncentrera oss på de där mindre sakerna, kundsäkerhet och kundernas förtroende, säger Andersson.

Från taxiförbundet vill man att kunden ska kunna se att taxibilarna har registerskyltar som visar att det är en professionell taxi. Dessutom vill man att prisinformationen ska vara synlig för kunderna så att de genast vet vad det kostar, och därför vill man se att det finns taxamätare i taxibilar.

- Vi vill inte att den här branschen ska bli en plats för svart ekonomi, säger Andersson.