Hoppa till huvudinnehåll

"Staden borde kräva tillstånd av dem som vill ha fjärilsfällor" - Hangö miljöförening bekymrad över insektdöd

fjärilsfälla hänger i ett träd
Hangö miljöförening vill att fjärilsfällor endast ska användas i forskningssyfte. fjärilsfälla hänger i ett träd Bild: YLE/ Monica Forssell fjärilar,fjärilsfälla

Hangö miljöförening vill minska på antalet fjärilsfällor för att rädda sällsynta fjärilar. Stadens miljönämnd tycker visserligen att saken är viktig, men det är upp till det tekniska verket att fatta beslut.

Miljöföreningen i Hangö är bekymrad över minskningen av insekter världen över och vände sig till miljönämnden med ett initiativ för att minska på antalet fjärilsfällor.

I Hangö finns ett stort antal olika insektarter och en mycket hög andel är sällsynta. Orsaken är Hangös varma, sydliga klimat, samt sandområdena och havsstränderna, skriver föreningen.

Miljöföreningen är särskilt bekymrad över bruket av fjärilsfällor på stadens område.

Föreningen uppskattar att det kan röra sig om hundratals, kanske 1 000 fjärilar som dör i fällorna per natt. En del av fällorna har lagts upp av forskare och andra av fjärilssamlare.

Apolloperhonen.
Hangös milda klimat gör att också mer sällsynta arter som Apollofjärilen trivs där. Apolloperhonen. Bild: Petteri Saario apollofjäril

I initiativet föreslår föreningen flera åtgärder för att minska på fjärilsdöden. Bland annat föreslås det att man bör söka om lov i god tid för att ställa ut en fjärilsfälla på stadens mark, och att lovet endast beviljas för forskning.

Dessutom vill föreningen att en artlista på infångade djur lämnas in i slutet av säsongen. De vill också att fällorna märks ut på en karta.

Miljönämnden har inte befogeheter

Enligt miljönämnden är en minsknande mängd insekter en verkligt oroväckande sak som bör tas på allvar.

För att placera ut fjärilsfällor i terrängen krävs redan nu markägarens lov. På naturskyddsområden eller när det gäller en medveten insamling av extra sällsynta arter, behövs också tillstånd enligt naturvårdslagen.

Enligt naturvårdslagen har miljönämnden ändå inga befogenheter att bestämma över tillstånd för insamlingen av fjärilar med fjärilsfällor, eller markägarbefogenheter gällande Hangö stads områden.

Miljönämnden informerar stadens tekniska verk om initiativet eftersom det kan bestämma om placeringen och användningen av fjärilsfällor på stadens mark.