Hoppa till huvudinnehåll

Ungdomar dricker allt mindre alkohol – “Det är inte längre så coolt att dricka”

Människor som skålar.
MInderåriga dricker sig allt mer sällan berusade. Människor som skålar. Bild: Pixabay Alkohol,alkoholdrycker,drink,Skål

Sommaren är festernas tid. Men de minderårigas alkoholvanor har förändrats mycket under de senaste tjugo åren. Ungdomar dricker sig mera sällan berusade. Allt fler väljer också att inte dricka alls.

Ungdomar i åldern 15-16 år dricker betydligt mindre alkohol än vad unga gjorde för tjugo år sedan.

Det framgår bland annat i den europeiska undersökningen om skolungdomars bruk av alkohol och andra droger, European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD).

- Under slutet av 90-talet var det mycket vanligt bland unga i Finland att dricka sig berusad, säger Kirsimarja Raitasalo som är docent och specialforskare på Institutet för hälsa och välfärd.

Men så är inte längre fallet.

År 2007 hade hälften av unga i åldern 15-16 år i något skede av sitt liv druckit sig berusade. År 2015 hade andelen sjunkit till en tredjedel.

Antalet personer som väljer att vara helt nyktra har också ökat.

På tjugo år har de som valt att inte dricka alls ökat från 10 till 26 procent.

Hälsan och sociala medier påverkar

Raitasalo säger att det finns många orsaker till att ungdomar dricker mindre alkohol i dag.

- En orsak är att ungdomar upplever att det har blivit svårare att få tag på alkohol.

Raitasalo säger att det kan bero på att kontrollen av alkoholförsäljning till minderåriga har blivit strängare.

En hand håller i en smarttelefon.
Sociala medier påverkar ungas alkoholvanor En hand håller i en smarttelefon. Bild: Panithan Fakseemuang / Mostphotos media,Instagram,Twitter,smarttelefoner,internet,iPhone,Facebook,Google Inc.,Digital,sociala medier,Tumblr,Marketing

Dessutom har föräldrars attityder mot alkoholbruk förändrats.

De ungas riskuppfattning har också förändrats. Unga tycker att det finns många risker med att dricka sig berusad.

Raitasalo säger också att en orsak kan vara sociala medier.

- Unga anser att det är viktigt visa en bra bild av sig själv, säger Raitasalo.

Det har blivit trendigt med hälsosamma vanor― Julia Malmsten

Julia Malmsten är sjutton år och dricker inte alkohol. Det samma gäller flera av hennes närmaste vänner.

- Det har kanske inte blivit ovanligt att dricka men det finns många som inte gör det.

- Det är inte mera så coolt att dricka, säger Malmsten.

Malmsten säger att sociala medier spelar en stor roll. Hon berättar att det finns många kända personer på sociala medier som väljer att inte dricka alkohol.

- Många ser upp till de här personerna och vill göra som de gör.

Julia Malmsten
Julia Malmsten tycker inte det är coolt att dricka alkohol Julia Malmsten Bild: Sofie Gammals/Yle ungdomar,Julia Malmsten

Malmsten säger också att många har gått in för att leva mer hälsosamt, speciellt flickor. Man vill se bra ut, vara atletisk och äta hälsosamt.

- Det har blivit trendigt med hälsosamma vanor, säger Malmsten.

Hon säger också att man får mera information om att alkohol inte är bra för hälsan.

- Själv dricker jag inte för att jag vet att det medför risker. Jag känner att det är onödigt.

Inget grupptryck

Noa Paul är sexton år och dricker alkohol ibland. Han säger att det nog dricks en hel del i hans kompisgäng.

- Men jag har också flera kompisar som har valt att inte alls dricka.

Paul tror att den minskade alkoholkonsumtionen hos ungdomar beror på att man är mera medveten om hur skadligt alkohol är i längden.

Det är inte så att man är tuff om man dricker eller tönt om man inte dricker― Alvar af Schultén

Han tycker ändå att det ännu finns en viss coolhet i att dricka alkohol. Men han tror att det börjar gå åt andra hållet.

- Jag tror att det är en trend som inte har börjat helt och hållet, säger Paul.

Alvar af Schultén är femton år och bestämde sig i början av högstadiet för att blir absolutist. Han dricker inte alls alkohol.

- Man dricker om man dricker. Eller så gör man inte det. Det är inte så stor skillnad.

Han menar att det inte finns något grupptryck åt någondera håll.

- Det är inte så att man är tuff om man dricker eller tönt om man inte dricker, säger af Schultén.

Alvar af Schultén
Alvar af Schultén är absolutist Alvar af Schultén Bild: Sofie Gammals/Yle ungdomar,Alvar af Schultén

Överraskande förändring

Raitasalo säger att det mest överraskande med den här förändringen är att det bara gäller minderåriga.

- Jag tycker det är överraskande att det inte finns en likadan utveckling bland vuxna.

De alkoholpolitiska förändringarna år 2004, som medförde sänkt alkoholskatt, ökade vuxnas alkoholkonsumtion.

De ungas alkoholkonsumtion fortsatte däremot att minska.

- Ungdomar har blivit duktigare på många sätt, säger Raitasalo.

Förutom alkoholkonsumtionen har också rökning, brottslighet och annat riskbeteende minskat hos ungdomar.

- Unga umgås mera med varandra men alkohol har en mindre roll i deras liv, berättar Raitasalo.

När Malmsten går på fest händer det ibland att ungdomarna spelar något ölspel. Men mest handlar det om att umgås och ha roligt tillsammans.

- Man kan ha roligt utan alkohol, säger Malmsten.

Läs också